Пројекат "Одрживи развој и интегрисање као фактор за прелазак ка демократији и тржишној економији"

Међународни фолклорни фестивал "Босилеградско краиште пева и игра" 2016

Гостовање обштинског драмског позоришта "Боян Дановски" из Пекника са пиесом "Улево од лифта"