Пројекат „Одрживи развој и интегрисање као фактор за прелазак ка демократији и тржишној економији“

 


Међународни фолклорни фестивал „Босилеградско краиште пева и игра“ 2016

 


Гостовање обштинског драмског позоришта „Боян Дановски“ из Пекника са пиесом „Улево од лифта“