ПРЕДСТАВЉАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКТА ФАЗА 1

ПРЕДСТАВЉАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКТА

„ФОРМИРАЊЕ ДИГИТАЛНОГ ЦЕНТРА И ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ГРАЂЕ АСОЦИРАНИХ УСТАНОВА“

Установа Центар културе „Босилеград“ је пројектом „Формирање дигиталног центра и дигитализација грађе асоцираних установа“ 2018. започела формирање центра за дигитализацију и дигитализацију књижне грађе, која представља писано материјално културно наслеђе. Набављена је неопходна опрема за дигитализацију, која омогућује квалитетно скенирање и обраду дигиталних докумената, израду метаподатака и добијање дигиталних објеката. Формирана је готова платформа, базирана на ResCarta алатима, коју смо превели на српском језику.

У првој фази пројекта, након што је пројекат адекватно представљен широј јавности организовањем прес конференције, како би се увидео значај пројекта за очување културне баштине општине Босилеград, приступило се одабиру грађе за дигитализацију. Како континуирани извори, односно серијске публикације имају највећи значај за неговање културе, за дигитализацију су одабрани први бројеви новина „Братство“, од 1. броја од 15. јуна 1959. године, до последњег 478/479 броја из 1970. године, односно првих 11 година излажења изузев бројева из 1966. године. Пре скенирања грађе извршена је њихова каталогизација, ради лакше израде метаподатака у каснијем процесу дигитализације.

Након формирања центра, почело се је скенирањем грађе. Грађа је скенирана у великој резолуцији ради стварања мастер копија за дуготрајно чување. Из њих су створене и друге оперативне копије ради обраде, израде метаподатака и обезбеђивања лакшег приступа дигиталној грађи.

Обрада дигиталних објеката заснована је на „open source“ програму Res Carta. Програм Res Carta садржи алате за израду метаподатака у Dublin Core стандарду и OAI-PMH протокол за размену истих, алат за обраду OCR текста у документу, алат за формирање колекција дигиталних објеката, као и алати за приказ, читање и претраживање дигиталних колекција, објеката, живог текста у документима и слика. Програми Res Carta и Czur садрже у себи OCR софтвере за оптичко препознавање знакова. То значи, да скенирани текст постаје „живи“ текст, који се може претраживати, копирати и штампати као такав. Обрађени дигитални објекти чувају се на одвојеним медијумима – у централном компјутеру и на физички преносивим носиоцима информација – екстрерни HDD и на DVD дисковима.

Циљ дигитализације културног наслеђа је, поред његовог очувања, и обезбеђивање средстава за њихову видљивост и доступност широј групи корисника. Установа Центар културе „Босилеград“ је формирањем Дигиталног центра остварила прву фазу у процесу дигитализације културног наслеђа. Формирана је готова платформа на бази Res Carta алата, која представља основу за другу фазу дигитализације, у којој ће се обезбедити неопходна средства – серверски хардвери и софтвери за квалитетни и брзи доступ дигиталним објектима, односно формирање дигиталног репозиторијума. То уједно обезбеђује и одрживост започетог пројекта и обезбеђивање његове трајности.

Формирањем дигиталног репозиторијума, сва грађа, која се налази разједињена у многим установама, биће спојена на једном месту у дигиталном облику, чиме ће се обезбедити адекватни доступ истој и квалитетно чување.

О резултатима пројекта у листу „Братство“

КОЛЕКЦИЈЕ ЛИСТА „БРАТСТВО“

Дигитализација културне баштине Општине Босилеград – Прва фаза

Установа Центар културе „Босилеград“, као реализатор пројекта, организује 22. августа 2018. године од 10:30 часова конференцију за медије за представљање пројекта „Формирање дигиталног центра и дигитализација грађе асоцираних установа“, финансиран по Програму Министарства културе и информисања, суфинансиран од стране Општине Босилеград и сопственим средствима Установе.

Конференција за медије ће се одржати у Свечаној сали Дома културе у Босилеграду, где ће бити представљени циљеви, актвиности и очекивани резултати по пројекту.

Агенда

О пројекту у листу „Братство“