Информатор о раду Установе Центар културе „Босилеград“ припремљен је на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/2004 и 54/2007) и у складу са Упутством за објављивање информатора о раду државног органа („Сл. гласник РС“, бр. 57/2005) и Упутства о изради и објављивању информатора о раду државног органа („Сл. Гласник РС“, бр. 68/10).

 

Подаци о Установи

Назив: Установа Центар културе „Босилеград“
Адреса седишта: Улица Георги Димитрова 54A
Матични број: 07208006
ПИБ: 100610243

Подаци о информатору

Датум последње измене или допуне података: 15. новембар 2022. године.

За тачност информација и потпуност података у Информатору, одговара Директор Центра за културу „Босилеград“, Воислав Божилов.

Сврха објављивања информатора је информисање јавности о документима и информацијама које поседује или којима разполаже Установа Центар културе „Босилеград“ у оквиру делокруга свога рада.

Информатор је објављен на Јединственом информационом систему информатора о раду Повереника за информације од јавног значаја на следећем линку.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *