ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТА

„ДИГИТАЛНА АУДИОТЕКА – ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА АУДИО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“

Община Босилеград разполага с богата съкровищница от непреработено материално и нематериално културно наследство, над което компетентност имат преди всичко Ведомство Културен център „Босилеград”, Народна библиотека „Христо Ботев”, Ведомство за издателство „Ново братство” и основните и средните училища. Културното наследство непрекъснато се увеличава поради естествено обусловената продължителност, но и поради нестабилната среда по отношение на развитието на новите технологии и промените в стила и начина на живот. Следователно грижата за опазването на културното наследство през 21 век е не само декларативно задължение на компетентните институции, но е и моралната роля на цялото общество.

Ведомство Културен център „Босилеград” успешно реализира три фази на проекта „Формиране на дигитален център и дигитализация на материалите на асоцираните ведомства”, с който се формира Дигитален център за дигитализация и завърши дигитализацията на вестник „Братство”. Създадено е дигитално хранилище, което създаде условия за реализиране на други проекти. В третата фаза на този проект беше закупен сървър с придружаваща операционна сървърна система и съпътстващ хардуер и софтуер за представяне и популяризиране на дигитализирания материал от първите две фази на проекта. С това се постигна втората основна цел на дигитализацията, така че освен опазване на културното наследство, то да е достъпно и за по-широка група потребители.

Ведомство Културен център „Босилеград” в сътрудничество с Народната библиотека през 2020 г. реализира проект „Дигитално Краище – Дигитализация на фонд краище”, финансиран от Община Босилеград, която при изпълнението на предишни проекти в областта на дигитализацията призна значимостта на цифровизацията за запазване на културното наследство на нашия регион. Основният резултат от този проект е Дигиталната читалня, оформена в помещенията на НБ „Христо Ботев”, където книгите от фонд краище на библиотеката са достъпни в дигитален вид. Дигиталната читалня в Народна библиотека „Христо Ботев” е модерна дигитална читалня за представяне и търсене на дигитално културно наследство, разработена на базата на инструментите ResCartа. Има модерен интерфейс за преглед, преведен на сръбски. Дигиталната читалня за начало включва 100 заглавия на местни автори и автори, писали за тази област, разделени в 6 колекции. Преди цифровизацията е извършена каталогизация и е изготвен каталог с регистри, достъпни на сайта на Ведомството Културен център „Босилеград”.

Проектът „Дигитална аудиотека – дигитализация на аудио културно наследство“ разработи сътрудничество в рамките на Ведомството между организационните звена и по съвременен начин и на принципите на дигитализацията започна опазването и достъпността за всички заинтересовани граждани и служители на Ведомството на културното наследство, създадено в аудио форма по време на работата на Радио Босилеград, като организационно звено на Ведомството. Както вестникът е писмена хроника на събитията в нашия край, така и новините и другите предавания са звукова хроника и представляват своеобразна хроника, исторически извор за събитията в нашия край.

Общият бюджет на проекта е 2.993.889,10 динара. Проектът се финансира от Община Босилеград.

Времето за изпълнение на проекта е от 1 януари до 31 декември 2021 г.

С наближаването на края на проекта е време да представим резултатите от същия, какво сме постигнали и направили за този период. Ще представим резултатите според планираните дейности по проект.

Промоцията на проекта не беше реализирана в началото на годината по традиционния начин поради пандемията, но беше адекватно представена на сайта на Ведомството и чрез социалните мрежи.

Началото на проекта бе белязано от обучението на участниците в проекта. Извършено е адекватно и качествено обучение на участниците, подготвен е материал за обучение и са проведени работни срещи по теми, предвидени в проекта.

След обучението на участниците, основният процес на дигитализация беше стартиран като първа стъпка чрез подбор на материали за дигитализация. Бенефициентът на този проект реши да направи пионерско начинание в дигитализацията, като цифровизира аудио културно наследство.

Организационното звено „Аудио, видео и евент продукция” осигури суров материал за нуждите на този проект. Избрано е предаването „Новини“ за периода от 2008 до 2016 година, защото представляват своеобразна хроника на нашия край.

Избрани са 1915 предавания „Новини“. Създаден е каталог за предаванията, аудио материалът е преформатиран и са създадени метаданни.

Аудио транскрипцията беше извършена чрез вмъкване на думи в звука, за да може звукът да бъде претърсван от потребителите. Формирани са 9 колекции според годините на издаване на предаванията.

Основният резултат от проекта е ДИГИТАЛНАТА АУДИОТЕКА, която в момента съдържа 9 колекции с 1915 дигитални обекта в най-добрия аудио формат VORBIS.

Предимството на ДИГИТАЛНАТА АУДИОТЕКА е, че звукът може да бъде претърсван, което е пионерско начинание в областта на дигитализацията на културното наследство.

За да се гарантира устойчивостта на проекта, се предвижда пълна дигитализация на новинарските емисии от основаването през 1997 година до закриването на Радио Босилеград през 2016 година.


Пресконференцията беше проведена в съответствие с мерките за защита, като носенето на маски и спазването на дистанция между посетителите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *