Центъра за култура “ Босилеград „организира традиционния Международен фолклорен фестивал “ Босилеградско Краище пее и танцува “, който събужда и укрепва съзнанието за културното наследство на българското национално малцинство в Сърбия, както и на близките народи на Балканите, създавайки мостове на приятелство, сътрудничество и толерантност, и по този начин  допринася за цялостното развитие на целия регион.

Фестивалът се провежда в продължение на седем дни в края на месец юли и началото на август. Гледайте промотивния филм на фестивала …