Шеста вечер на IX Международен фестивал „Босилеградско краище пее и танцува“

На шестата фестивална вечер на 31 юли, участваха следните групи:

1. КХД „Болеч“, Белград, Република Сърбия;
2. ВГ „Оренда“, Етрополе, Република България;
3 ФА към Дома на културата Бабушница, Бабушница, Сърбия;
4. КХД „Перваз“, Търговище, Република Сърбия;
5. ТС към СД „Младост“, Босилеград, Република Сърбия и
6. КХД „Храсница“, Сараево, Република Босна и Херцеговина.

Победителите в състезанията бяха:

 • Първото място в подбора на най-красивите носии спечели ВГ „Оренда“ от Етрополе, с представител Маргарита Йотова с Празнична тракийска носия.
 • Първото място в избора на мис и мистър на вечерта спечелиха Стефан Стоянович и Катарина Адамович от ФА към Дома на културата Бабушница.
 • Първото място в надиграването на кръшна ръченица беше разделено между ФА към Дома на културата Бабушница, с представители Андреина Бошков и Никола Тошич и КХД „Перваз“ от Търговище, с представител Боян Ристич.

Проектът Международен фолклорен фестивал „Босилеградско краище пее и танцува“ е подкрепен от:

Пета вечер на IX Международен фестивал „Босилеградско краище пее и танцува“

На петата вечер на 31 юли, участваха следните групи:

1. ФФ „Чемерика“, София, Република България;
2. КХД „Храсница“, Сараево, Република Босна и Херцеговина;
3. ФА „Слободан Алигрудич“, Подгорица, Република Черна гора;
4. ФС към Културния център „Босилеград“, Босилеград, Република Сърбия
5. Игор Глигоров, Виена, Република Австрия.

Победителите в състезанията бяха: 

 • Първото място в подбора на най-красивите носии спечели КХД „Храсница“ от Сараево, с представители Амар Хукич и Амина Авдич с Носия от околността на Крешево.
 • Първото място в избора на мис и мистър на вечерта спечелиха Алимпийе Джуретич и Елена Попович от ФА „Слободан Алигрудич“ от Подгорица.
 • Първото място в надиграването на кръшна ръченица спечелиха Братислав Стоименов и Тияна Гошев от ФС към Културния център „Босилеград“.

 

Проектът Международен фолклорен фестивал „Босилеградско краище пее и танцува“ е подкрепен от:

Четвърта вечер на IX Международен фестивал „Босилеградско краище пее и танцува“

На четвъртата вечер на 30 юли, участваха следните групи:

1. КХД „Фра“, Чачак, Република Сърбия;
2. KХД „Храсница“, Сараево, Република Босна и Херцеговина;
3. ФА „Слободан Алигрудич“, Подгорица, Република Черна гора;
4. КХД „Европа-2014“, Благоевград, Република България и
5. Училище за фолклор Алакинце, Сурдулица, Република Сърбия.

Победителите в състезанията бяха:

 • Първото място в подбора на най-красивите носии спечели КХД „Европа-2014“ от Благоевград, с представители Росица Стамболийска и Станислав Зашев с Пиринска носия.
 • Първото място в избора на мис и мистър на вечерта беше разделено – за мистър на вечерта беше обявен Милош Николич от Училището за фолклор Алакинце, а за мис на вечерта Ивана Глишкович от КХД „Фра“ от Чачак.
 • Първото място в надиграването на кръшна ръченица спечелиха Тияна Речевич и Боян Герзич от КХД „Фра“ от Чачак.

Проектът Международен фолклорен фестивал „Босилеградско краище пее и танцува“ е подкрепен от:

Трета вечер на IX Международен фестивал „Босилеградско краище пее и танцува“

На третата фестивална вечер на 29 юли, участваха следните групи:

1. КХД „Абрашевич“, Ниш, Република Сърбия 
2. KХД „Плави делия“, Велики Семпетар, Република Румъния;
3. TO „Батини Бечари“, Велики Семиклуш, Република Румъния;
4. ФА „Слободан Алигрудич“, Подгорица, Република Черна Гора;
5. КХД „Европа-2014“, Благоевград, Република България;
6. ТС „Бобошевско веселие“, Бобошево, Република България;
7. КХД „Леминд“, Лесковац, Република Сърбия и
8. ТС „Фалмис“, София, Република България.

Победителите в състезанията бяха:

 • Първото място в подбора на най-красивите носии спечели ФА „Слободан Алигрудич“ от Подгорица, с представители Ива Янкович и Митар Роганович с Черногорска носия. 
 • Първото място в избора на мис и мистър на вечерта спечелиха Саня Йоцич и Деян Стойилкович от КХД „Абрашевич“ от Ниш.
 • Първото място в надиграването на кръшна ръченица спечелиха Сара Филипович и Неманя Стойилкович от КХД „Леминд“ от Лесковац.

Проектът Международен фолклорен фестивал „Босилеградско краище пее и танцува“ е подкрепен от:

Втора вечер на IX Международен фестивал „Босилеградско краище пее и танцува“

На втората фестивална вечер на 28 юли, участваха следните групи:

1. КХД „Абрашевич“, Ниш, Република Сърбия;
2. КХД „Плави делия“, Велики Семпетар, Република Румъния;
3. TO „Батини бечари“, Велики Семиклуш, Република Румъния; 
4. КХД „Крива река“, Беривойце, Косовска Каменица, КиМ, Република Сърбия;
5. КХД „Бранко Милкович“, Гаджин Хан, Република Сърбия;
6. ГКХД „Севдах“, Враня, Република Сърбия и
7. КХД „Бисер“, Дражевац, Алексинац, Сърбия.

Победителите в състезанията бяха:

 • Първото място в подбора на най-красивите носии спечели КХД „Крива Река“ от Беривойце, с представител Йелена Антич с Женска свадбарска народна носия. 
 • Първото място в избора на мис и мистър на вечерта спечели ГКХД „Севдах“ от Враня, с представители Йована Пешич и Младен Васкович.
 • Първото място в надиграването на кръшна ръченица спечелиха Йелена Антич и Никола Джелич от КХД „Крива Река“ от Беривойце.

 

 

Проектът Международен фолклорен фестивал „Босилеградско краище пее и танцува“ е подкрепен от:

Започва IХ Международен фолклорен фестивал „Босилеградско краище пее и танцува“

Община Босилеград и Ведомство Културен център „Босилеград“ от Босилеград организират IХ Международен фолклорен фестивал „Босилеградско краище пее и танцува“, който започна в петък, 27 юли с дефиле на участниците по централните улици на Босилеград от 19:30 часа. Международният фолклорен фестивал „Босилеградско краище пее и танцува“ събужда и укрепва съзнанието за културното наследство на българското национално малцинство в Сърбия, както и на близките народи на Балканите, създавайки мостове на приятелство, сътрудничество и толерантност, и по този начин  допринася за цялостното развитие на целия регион.

Фестивалът бе открит официално от кмета на Община Босилеград г-н Владимир Захариев и директора на Културния център, г-н Воислав Божилов.

Фестивалът се провежда под патронажа на кмета на Общината г-н Владимир Захариев.

Фестивалът ще продължи до 2 август, когато след концертите в селата Горна Лисина и Извор ще бъде тържествено затворен.

Участниците ще се представят с танци от Босилеградското Краище, както и танци от своя край, а могат да участват солисти и изпълнители на народни инструменти. Фестивалът има ревиялен характер и състои се от следните дейности:

 • Дефиле през улиците на града,
 • Концертно изявление до 30 минути,
 • Надиграване в ръченица,
 • Избор за мис и мистър на вечерта,
 • Избор на най-хубава носия на вечерта.

На първия ден на фестивала участваха следните групи:

1. КХД „Бечарац“ Лепеница, Киселяк, Босна и Херцеговина;
2. КХД „Врелац“, Вранска Баня, Република Сърбия;
3. КХД „Крива река“, Беривойце, Косовска Каменица, КиМ, Република Сърбия;
4. КХД „Бисер“, Дражевац, Алексинац, Република Сърбия;
5. ТС към Културния център „Босилеград“, Босилеград, Република Сърбия;
6. ТС към Спортно дружество „Младост“, Босилеград, Република Сърбия;
7. КХД „Фолклористи“, Крива Паланка, Република Македония и
8. КХД „Братство“, Власотинце, Република Сърбия.

Победителите в състезанията бяха:

 • Първото място в подбора на най-красивите носии спечели Ивана Петрович и Филип Ивичевич от КХД „Бечарац“ от Киселяк с Хърватска босненска носия.
 • Първото място в избора на мис и мистър на вечерта спечелиха Наталия Йованович и Игор Живкович от КХД „Братство“ от Власотинце.
 • Първото място в надиграването на кръшна ръченица спечелиха Ивана Костов и Алекса Стойнев от ТС към Спортно дружество „Младост“ от Босилеград.

Проектът Международен фолклорен фестивал „Босилеградско краище пее и танцува“ е подкрепен от: