Резултати от Наградния конкурс и връчване на награди

Ведомство Културен център „Босилеград” по повод Великденските празници, обяви НАГРАДЕН КОНКУРС за оцветяване на Великденски мотиви с петте ключови моменти от последната седмица от живота на Исус Христос – Вход Господен в Йерусалим, Тайната вечеря, Осъждането на Исус Христос, Разпятие Христово и Възкресение Христово – Великден. Конкурсът беше част от фестивала „ВЕЛИКДЕН НА ТРИМЕЖДИЕТО 2020“.

Участниците изтеглиха мотиви за оцветяване от уебсайта на Ведомстовото и ги изпратиха по електронен път обратно във Ведомстовото. Гласуването беше проведено на страницата на фестивала във Facebook чрез лайкове.

Най-много лайкове (харесвания) спечелиха и победители в тазгодишния награден конкурс са, както следва:

ПЪРВО МЯСТО със 305 гласа спечели Магдалена Тодорова, ученичка от V-2 клас на Основно училище

Разпятие Христово

Магдалена Тодорова

ВТОРО МЯСТО със 256 гласа спечели Мария Тодорова, ученичка от III-1 клас на Основно училище

Осъждането на Исус Христос

Мария Тодорова

ТРЕТО МЯСТО със 220 гласа спечели Теодора Стоименова ученичка от VI-2 клас на Основно училище

Осъждането на Исус Христос

Теодора Стоименова

Победителите бяха наградени с грамоти за участие и мобилни телефони като награди, осигурени от Община Босилеград и Ведомство Културен център „Босилеград“.

Резултати от Наградния конкурс за оцветяване на великденски мотиви 2019

С едукативна цел Ведомство Център за култура „Босилеград” и Основно училище „Георги Димитров, а под попечителството на Община Босилеград като главен организатор на фестивала „ВЕЛИКДЕН НА ТРИМЕЖДИЕТО“, в рамките на който се провежда, по повод страдалната седмица, обявиха Награден конкурс за оцветяване на Великденски мотиви с петте ключови моменти от последната седмица от живота на Исус Христос – Вход Господен в Йерусалим, Тайната вечеря, Осъждането на Исус Христос, Разпятие Христово и Възкресение Христово – Великден.

Конкурса беше обявен на 10. април тази година и участниците имаха време да оцветяват мотивите от 11. до 17. април, които бяха подредени за изложба официално открита на 21. април в 18:00 часа.

На изложбата бяха представени 256 рисунки, 117 в първа и 139 във втора категория според възрастовата група от I до IV и от V до VIII клас.

Посетителите на изложбата имаха възможност да гласуват от откриването до 26. април. Жюрито, съставено от учител по художествена култура, учител по вероучение, начален учител, представител на медиите и художник любител, своето мнение и оценка дадоха в четвътък 25. април.

Начин на изчисляване на гласовете е следващ – 50% от посетителите и 50% от жюрито. Гласовете на двете групи се преизчисляват в проценти, които се превеждат в брой точки. За всички 5 мотива в двете групи се изчисляват гласовете отделно, съответно в десет групи. Картината от съответния мотив и група получила най-много точки е победител.

За победителите организаторите на фестивала и в неговите рамки на конкурса, обезпечиха по един таблет и грамота.

В посочените по-горе термини, гласуваха общо 662 души. Те имаха право да гласуват по всички 5 мотива в двете категории, т.е. по всички 10 мотива. По този начин, общият брой гласове е 2332, съответно 1183 за първа и 1149 гласа за втора категория, както следва по мотиви:

I.КАТЕГОРИЯ

ВХОД ГОСПОДЕН В ЙЕРУСАЛИМ – 182

ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ – 370

ОСЪЖДАНЕТО НА ИСУС ХРИСТОС – 263

РАЗПЯТИЕ ХРИСТОВО – 176

ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО – ВЕЛИКДЕН – 192

 

II. КАТЕГОРИЯ

ВХОД ГОСПОДЕН В ЙЕРУСАЛИМ – 191

ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ – 262

ОСЪЖДАНЕТО НА ИСУС ХРИСТОС – 177

РАЗПЯТИЕ ХРИСТОВО – 364

ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО – ВЕЛИКДЕН – 155

Последната дума в оценяванео на мотивите даде петчленното жюри, чиито гласове представляват 50% от оценките.

ПОДРОБНИ РЕЗУЛТАТИ:

I.КАТЕГОРИЯ

II.КАТЕГОРИЯ

Така, победителите в двете категории по петте мотива, съответно 10-те победители на тазгодишния конкурс са:

I.КАТЕГОРИЯ

СОФИЯ ПЕТКОВ, IV клас, Бистър
ДАВИД ЕВТИМОВ, III2 клас, Райчиловци
ДАВИД ПЕЙЧОВ, III2 клас, Босилеград

ХАНА ВАСИЛКОВ, II1 клас, Босилеград

 

МАТЕЯ ИВАНОВ, III1 клас, Босилеград

 


II. КАТЕГОРИЯ

ДАРКО АНГЕЛОВ, V2 клас, Босилеград
ХЕЛЕНА АНАСТАСОВ, VI3 клас, Босилеград

ДРАГАНА ГОНЕВ,
VII2 клас, Босилеград

 

СТЕФАН АТОВ, VII2 клас, Босилеград

ИВАНА ВАСЕВ, VI2 клас, Босилеград 

 

 


Кметът на Босилеград, Владимир Захариев връчи на победителите награди – по един таблет и грамота, които подсигури Община Босилеград.

Изложба на оцветени Великденски мотиви

На 21 април бе открита изложбата на оцветени Великденски мотиви, които оцветяваха учениците от Основното училище „Георги Димитров“ в Босилеград по обявения награден конкурс на 10 април 2019 година.

Оцветените рисунки по предложените мотиви бяха разделени в две категории според възрастта на учениците. Така, в първа категория бяха предадени по конкурса 117 рисунки, а по мотиви както следва:

 1. Вход Господен в Йерусалим – 28 рисунки,
 2. Тайната вечеря – 26 рисунки,
 3. Осъждането на Исус Христос – 22 рисунки,
 4. Разпятие Христово – 23 рисунки и
 5. Възкресение Христово – Великден – 18 рисунки.

Във втора категория бяха предадени 139 рисунки, а по мотиви както следва:

 1. Вход Господен в Йерусалим – 29 рисунки,
 2. Тайната вечеря – 38 рисунки,
 3. Осъждането на Исус Христос – 23 рисунки,
 4. Разпятие Христово – 32 рисунки и
 5. Възкресение Христово – Великден – 17 рисунки.

Общо по конкурса бяха предадени 256 рисунки.

На самата изложба посетителите имаха възможност да гласуват за мотивите, които им харесват, а тези, които нямаха възможност да дойдат на откриването, могат да гласуват всеки работен ден до петък от 12:00 до 14:00 часа във фоайето на Дома на културата.

 

НАГРАДЕН КОНКУРС За оцветяване на Великденски мотиви

С едукативна цел Ведомство Културен център „Босилеград” и Основно Училище „Георги Димитров“, по повод страдалната седмица, обявяват НАГРАДЕН КОНКУРС За оцветяване на Великденски мотиви с петте ключови моменти от последната седмица от живота на Исус Христос – Вход Господен в Йерусалим, Тайната вечеря, Осъждането на Исус Христос, Разпятие Христово и Възкресение Христово – Великден.
Конкурса е част от фестивала „ВЕЛИКДЕН НА ТРИМЕЖДИЕТО 2019“.

Времетраене на Конкурса:

От 11. 04. 2019 до 27.04.2019 год. до 18:00 ч.

Право на участие:

Всички ученици от I до VIII клас

Време за оцветяване:

От 11.04. до 17.04.2019 год.

Предаване на готовите оцветени мотиви:

До 18. април до 14:00 ч.

Подреждане на изложбата:

От 19.04. до 21.04.2019 год.

Откриване на изложбата и първо гласуване:

На 21. април от 18:00 ч.

Гласуване:

Всеки ден от 22.04. до 26.04.2019.
От 12:00 до 14:00 ч.

Обявяване на резултатите и връчване на награди:

На 27.04.2019 год. в 18:00 ч.

Според възрастовите групи, участниците ще бъдат разделени в две категории:

ПЪРВА КАТЕГОРИЯ – ученици от I до IV клас,
ВТОРА КАТЕГОРИЯ – ученици от V до VIII клас.

РЕГЛАМЕНТ: Участниците ще кандидатстват  с по една картина от предложените пет Великденски мотива, които ще оцветяват с маслени и дървени бои, фломастери. Великденските мотиви могат да се превземат от учителите, в Културния център и от уебсайта https://kultura.bosilegrad.rs. Мотивите се предават на учителите или в Културния център.

ВСЯКА РИСУНКА ОТ ДРУГАТА СТРАНА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА СЛЕДВАЩАТА ИНФОРМАЦИЯ:
ИМЕ И ФАМИЛИЯ НА УЧАСТНИКА, КЛАС И ОТДЕЛЕНИЕ, ИМЕ НА УЧИТЕЛЯ, МЯСТО И АКО МОЖЕ ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА.

Всички посетители на изложбата ще имат право да гласуват отделно за всяка категория и за всеки мотив от категориите, като изберат по една картина от тях. Избора е осмислен и устроен така, че всички картини по всички мотиви в двете категории да бъдат застъпени еднакво в избора.

Начин на изчисляване на гласовете е следващ – 50% от посетителите и 50% от жюрито. Гласовете на двете групи се преизчисляват в проценти, които се превеждат в брой точки. За всички 5 мотива в двете групи се изчисляват гласовете отделно, съответно в десет групи. Картината от съответния мотив и група получила най-много точки е победител. В случай, че има еднакав брой точки, победител е тази картина, която има повече гласове в брой.

Великденски мотиви:

Вход Господен в Йерусалим

Тайната вечеря Осъждането на Исус Христос Разпятие Христово Възкресение Христово – Великден

Tелефон за връзка 064/59-22-755.

Босилеград

10.04.2019 год.

X Международен фестивал „Босилеградско краище пее и танцува“

На 2 август 2018 година завърши X Международен фолклорен фестивал „Босилеградско краище пее и танцува“, който започна на 27 юли в организация на Културния център „Босилеград“ и Община Босилеград.

Над 840 участници от 33 музикални и фолклорни ансамбли от Сърбия, България и Македония участваха на откритата сцена в двора на училището по време на седемте фестивални вечери. Сред тях бяха и фолклорните групи на Културния център и Спортното дружество „Младост“ от Босилеград.

Основен спонсор на фестивала е Община Босилеград, който тази година беше подкрепен и от Министерството на културата на Република Сърбия, Националния съвет на българското национално малцинство и Медголд изследвания от Белград. В организацията на фестивала имаха принос: Основното училище „Георги Димитров“, Общежитието за ученици на средните училища , Публичното предприятие за строителни площи и пътища на Община Босилеград, Комуналното предприятие „Услуга”, Центъра за социална работа, Здравният дом, Спортното дружество „Младост“ и други общински организации и институции, както и Културния център Сурдулица.

В допълнение към фестивалните вечерни концерти, на 2 август в селата Горна Лисина и Извор бяха организирани гост-изяви за празника Илинден.

Водещите на фестивала Игор Йовановски, Милена Миленова, Божидар Иванов и Радица Божилова

Това мероприятие показва мащаба на фолклорното творчество и в същото време някои прилики, които припомнят за близостта на културното наследство на сръбския народ и другите национални общности в споменатата област, като в същото време насърчава междуобщинското сътрудничество с цел създаване на общи културни продукти, които могат да се използват, наред с други неща за подобряване на туристическите атракции. Разбира се, и преди всичко, с реализацията на проекта се влияе върху подобряването на обществената осведоменост и общото развитие на културата директно при гражданите на община Босилеград и косвено при гражданите на участващите общини на фестивала.

Фестивалът беше медийно отразен от Гласпрес, портала ФАР, РТС, Ново Братство, НРТВ Босилеград, Юггпрес, Медия ПС, Инфомрежа, Дарик радио, Фокус, Радио Вокс, Кубер прес, Рекитс Силистра и други.

Проектът Международен фолклорен фестивал „Босилеградско краище пее и танцува“ е подкрепен от:

Финална седма вечер на X Международен фестивал „Босилеградско краище пее и танцува“

На седмия финален ден на фестивала се проведоха концерти в селата Горна Лисина и Извор, където освен фолклорните ансамбли от Босилеград, участваха и гостуващите състави на фестивала.

На финалната седма вечер на 2 август, участваха следните групи:

1. КХД „Болеч“, Болеч, Белград, Република Сърбия, 
2. СФТА „Гайтани“, Шумен, Република Сърбия,
3. КХД „Крива Река“, Беривойце, Косово и Метохия, Република Сърбия,
4. ТС към Културния център „Босилеград“, Босилеград“, Република Сърбия,
5. ТС към СД „Младост“, Босилеград, Република Сърбия,
6. КНТ „Трънски ритми“, Трън, Република България и
7. ТС „Бистрица“, с. Соволяно, Кюстендил, Република България.

ТС към Културния център „Босилеград“, Босилеград“, Република Сърбия
ТС към СД „Младост“, Босилеград, Република Сърбия
ТС „Бистрица“, с. Соволяно, Кюстендил, Република България
КНТ „Трънски ритми“, Трън, Република България

Победителите в състезанията бяха:

• Първото място в подбора на най-красивите носии спечели Валерия Любославова от ТС „Бистрица“, с. Соволяно с Носия от Кюстендилско.
• Първото място в избора на мис и мистър на вечерта беше разделено между КНТ „Трънски ритми“ от Трън с представители Бойка Накова и Борислав Славчев и Културния център „Босилеград“, с представители Габриела Георгиева и Стефан Златков.
• Първото място в надиграването на кръшна ръченица беше разделено между КХД „Болеч“ от Белград с представители Йована Шеган и Никола Йованович и СФТА „Гайтани“ от Шумен с представители Доника Иванова и Антон Живков.

Проектът Международен фолклорен фестивал „Босилеградско краище пее и танцува“ е подкрепен от:

Шеста вечер на X Международен фестивал „Босилеградско краище пее и танцува“

На шестата вечер на 1 август, участваха следните групи:

 1. КХД „Болеч“, Болеч, Белград, Република Сърбия, 
 2. KХД „Врелац“, Вранска Баня, Република Сърбия,
 3. СФТА „Гайтани“, Шумен, Република България,
 4. ТС „Чудесия“, Пазарджик, Република България,
 5. КХД „Бранислав Нушич“, Владичин Хан, Република Сърбия,
 6. ВГ „Фолк Арт“, “ при НЧ „Братство 1869“, Кюстендил, Република България,
  ТА „Осогово“ при НЧ „Братство 1869“, Кюстендил, Република България и
 7. Кристиана Кирилова, Велико Търново, Република България.

Победителите в състезанията бяха:

 • Първото място в подбора на най-красивите носии спечели Доника Иванова от СФТА „Гайтани“ от Шумен с Носия от Варненска област. 
 • Първото място в избора на мис и мистър на вечерта спечелиха Йована Шеган и Никола Алексич от КХД „Болеч“ от Белград.
 • Първото място в надиграването на кръшна ръченица спечелиха Мила Станойкович и Стефан Цветкович от KХД „Врелац“ от Вранска Баня.

Проектът Международен фолклорен фестивал „Босилеградско краище пее и танцува“ е подкрепен от:

Пета вечер на X Международен фестивал „Босилеградско краище пее и танцува“

На петата вечер на 31 юли, участваха следните групи:

 1. ДФА „Чарапани“, Крушевац, Република Сърбия, 
 2. ТС „Чудесия“, Пазарджик, Република България,
 3. КХД „Бървеница“, Рашка, Република Сърбия,
 4. ТС при Културния център „Босилеград“, Босилеград, Република Сърбия,
 5. Представители на Върнячка Баня в най-голямото детско музикално шоу „Сърбия в ритъма на Европа“,
 6. Представители на Босилеград в най-голямото детско музикално шоу „Сърбия в ритъма на Европа
 7. Представители на Ниш в най-голямото детско музикално шоу „Сърбия в ритъма на Европа“ и
 8. Карина Димитрова, Кюстендил, Република България. 

Победителите в състезанията бяха:

 • Първото място в подбора на най-красивите носии спечели Теодора Тонич от ДФА „Чарапани“ от Крушевац с Носия на свекърва от Вранското поле.
 • Първото място в избора на мис и мистър на вечерта спечелиха София Петрович и Вук Стойилкович от ДФА „Чарапани“ от Крушевац. 
 • Първото място в надиграването на кръшна ръченица спечелиха Ива Миленкович и Войин Хуберт от ДФА „Чарапани“ от Крушевац.

Проектът Международен фолклорен фестивал „Босилеградско краище пее и танцува“ е подкрепен от:

Четвърта вечер на X Международен фестивал „Босилеградско краище пее и танцува“

На четвъртата вечер на 30 юли, участваха следните групи:

 1. КХД „Абрашевич“, Ниш, Република Сърбия, 
 2. Музикално училище „Великов“, Силистра, Република България,
 3. ДФА „Чарапани“, Крушевац, Република Сърбия,
 4. Училище за фолклор Алакинце, Сурдулица, Република Сърбия,
 5. КХД „Абрашевич-Текия“, Парачин, Република Сърбия и
 6. КХД „Вера Йоцич“, Македонска Каменица, Република Македония.

Победителите в състезанията бяха:

 • Първото място в подбора на най-красивите носии беше разделено между КХД „Абрашевич-Текия“ от Парачин, с представител Сара Динич с Носия от Левашката област и КХД „Вера Йоцич“ от Македонска Каменица, с представител Тамара Митевска с Народна носия от Осоговието. 
 • Първото място в избора на мис и мистър на вечерта беше разделено между ДФА „Чарапани“ от Крушевац, с представители Теодора Тонич и Никола Стоянович и Музикално училище „Великов“ от Силистра, с представители Дария Даринова и Кристиян Тодоров.
 • Първото място в надиграването на кръшна ръченица спечелиха Сара Павлович и Зоран Радонич от КХД „Абрашевич-Текия“ от Парачин.

Проектът Международен фолклорен фестивал „Босилеградско краище пее и танцува“ е подкрепен от:

Трета вечер на X Международен фестивал „Босилеградско краище пее и танцува“

На третата вечер на 29 юли, участваха следните групи:

 1. КХД „Абрашевич“, Ниш, Република Сърбия, 
 2. Музикално училище „Великов“, Силистра, Република България,
 3. ТС „Учителите“, София, Република България,
 4. КХД „Бисер“, Дражевац, Алексинац, Република Сърбия и
 5. КУД „Славуй“, Нови Бадовац, Косово и Метохия, Република Сърбия.

Победителите в състезанията бяха:

 • Първото място в подбора на най-красивите носии беше разделено между КХД „Бисер“ от Дражевац, Алексинац, с представител Йована Момчилович с Носия от Църна Трава и ТС „Учителите“ от София, с представител Елица Хаджиева с Пиринска женска носия. 
 • Първото място в избора на мис и мистър на вечерта беше разделено между Музикалното училище „Великов“ от Силистра, с представители Дария Даринова и Десислав Георгиев и КХД „Славуй“ от Нови Бадовац, с представители Теодора Бурич и Филип Максимович.
 • Първото място в надиграването на кръшна ръченица спечелиха Магдалена Васич и Михайло Перич от КХД „Абрашевич“ от Ниш.

Проектът Международен фолклорен фестивал „Босилеградско краище пее и танцува“ е подкрепен от: