Центъра за Култура “Босилеград“ съществува повече от пет десетилетия, а основната му дейност е развитието на културата в общината.

В рамките на ведомството, работят:

  • Музикална секция;
  • Секция по изобразително изкуство;
  • Секция по театрално изкуство;
  • Декламаторска секция;
  • Фолклорна секция.

Институцията е най-разпознаваема по успехите на фолклорната и музикална секция, които участват в много национални и международни фестивали и събития, където постигат значителни успехи и резултати.