На третата вечер на 29 юли, участваха следните групи:

  1. КХД „Абрашевич“, Ниш, Република Сърбия, 
  2. Музикално училище „Великов“, Силистра, Република България,
  3. ТС „Учителите“, София, Република България,
  4. КХД „Бисер“, Дражевац, Алексинац, Република Сърбия и
  5. КУД „Славуй“, Нови Бадовац, Косово и Метохия, Република Сърбия.

Победителите в състезанията бяха:

  • Първото място в подбора на най-красивите носии беше разделено между КХД „Бисер“ от Дражевац, Алексинац, с представител Йована Момчилович с Носия от Църна Трава и ТС „Учителите“ от София, с представител Елица Хаджиева с Пиринска женска носия. 
  • Първото място в избора на мис и мистър на вечерта беше разделено между Музикалното училище „Великов“ от Силистра, с представители Дария Даринова и Десислав Георгиев и КХД „Славуй“ от Нови Бадовац, с представители Теодора Бурич и Филип Максимович.
  • Първото място в надиграването на кръшна ръченица спечелиха Магдалена Васич и Михайло Перич от КХД „Абрашевич“ от Ниш.

Проектът Международен фолклорен фестивал „Босилеградско краище пее и танцува“ е подкрепен от:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.