ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТА

„Формиране на дигитален център и дигитализация на материалите на асоцираните ведомства“

Ведомство Културен център „Босилеград“ с проекта „Формиране на дигитален център и дигитализация на материалите на асоцираните ведомства“ през 2018 г. започна формирането на Център за дигитализация и дигитализация на писано материално културно наследство. Набавено е необходимо оборудване за цифровизация, което позволява качествено сканиране и обработка на цифрови документи, създаване на метаданни и получаване на цифрови обекти. Беше създадена готова платформа, базирана на инструментите ResCartа, които преведохме на сръбски.

В първата фаза на проекта, след като проектът беше адекватно представен пред широката общественост чрез организиране на пресконференция, за да се види значението на проекта за опазване на културното наследство на община Босилеград, започна подборът на материали за дигитализация. Тъй като континуираните източници, т.е. серийните публикации имат най-голямо значение за подхранването на културата, първите бройки на вестник „Братство“ са избрани за дигитализация, от 1-ви брой на 15 юни 1959 г., до последния брой 478/479 от 1970 г., т.е. 11 години издаване с изключение на броевете от 1966 г. Преди сканиране на материала беше извършена тяхната каталогизация, за да се улесни създаването на метаданни в по-късния процес на цифровизация.

След формирането на центъра започна се със сканиране на материала. Материалът беше сканиран с висока разделителна способност, за да се създадат главни копия за дългосрочно съхранение. От тях са създадени други оперативни копия с цел обработка, създаване на метаданни и осигуряване на по-лесен достъп до цифрови материали.

Обработката на цифрови обекти се основава на програмата „Res Carta“ с отворен код. Програмата Res Carta съдържа инструменти за създаване на метаданни в стандарта Dublin Core и протокол OAI-PMH за техния обмен, инструмент за обработка на OCR текст в документ, инструмент за създаване на колекции от цифрови обекти, както и инструменти за преглед, четене и търсене на цифрови колекции, обекти, жив текст в документи и изображения. Програмите Res Carta и Czur включват OCR софтуер за оптично разпознаване на символи. Това означава, че сканираният текст се превръща в жив текст, който може да се търси, копира и отпечатва като такъв. Други използвани софтуери са Czur, jEdit, ResCarta и сървърната платформа Apache Tomcat. Обработените цифрови обекти се съхраняват на отделни носители – в централен компютър и на физически сменяеми носители – външни твърди дискове и DVD дискове.

Целта на дигитализацията на културното наследство е освен запазването му да осигури и средства за тяхната видимост и достъпност за по-широка група потребители. Със създаването на Дигитален център Културния център „Босилеград“ постигна първата фаза в процеса на дигитализация на културното наследство. Оформена е готова платформа, базирана на инструментите Res Carta, която е в основата на втората фаза на дигитализация, която ще осигури необходимите ресурси – сървърни хардуер и софтуер за качествен и бърз достъп до цифрови обекти, т. е. Формирането на дигитално хранилище. Това също така гарантира устойчивостта на стартирания проект и осигуряването на неговата устойчивост.

С формирането на дигиталното хранилище целият материал, който се намира в много институции, ще бъде обединен на едно място в цифров вид, което ще осигури адекватен достъп до него и качествено съхранение.

За резултатите от проекта във вестник „Братство“

КОЛЕКЦИИ НА ВЕСТНИК „БРАТСТВО“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *