Одобрената подкрепа, наред с други неща, включва финансирането на 14 местни инфраструктурни проекта на стойност 1,5 милиона евро, включително и проектът „Развитие на културата чрез подобряване на инфраструктурната среда” – Ведомство Цетър за култура „Босилеград” на обща стойност 49 544 евро. Проектът включва ремонт на покрива на Центъра за култура, ремонт на щетите, причинени от течове и замяна на някои износени съоръжения и инвентар в тези помещения.

Европейската програма за развитие ПРОГРЕС обяви на 16 март публична покана за представяне на предложения за местни инфраструктурни проекти, за които Европейският съюз и правителството на Швейцария отпуснаха около 1,5 милиона евро. Поканата бе отворена до 6 май 2016 година, а право на участие са имали 34 местни самоуправления от югоизточната и югозападната част на Сърбия, участващи в изпълнението на Европейския ПРОГРЕС. Публичната покана бе изпратена, между другото,  до социални инфраструктурни проекти, като изграждане или обновяване на образователни, здравни, култнурни  и спортни обекти. Допустимата стойност на отделните проекти в тази категория е била в рамките от 30 000 до 100 000 евро, докато общината съфинансира проекта в размер на 10% от общата стойност на проекта. Тъй като течащият покрив  е един от най-големите проблеми на Ведомството Център за култура, разпозната е възможността и се кандидатства за този проект. Улеснението е било това, че  Ведомството вече е имало предварително изготвен идеен проект за ремонт на покрива, разрешение за строеж, както и оценка на въздействието върху околната среда. Като се има предвид, че една община може да получи средства само за един проект по тази обществена покана, кандидатствано е само с този един проект, а ръководството на общината е имало слух да разпознае значението и неотложността на изпълнението на този проект, особено като се има предвид, че под същия покрив се намират и помещенията на Цетъра за социална работа и Народната библиотека „Христо  Ботев”, така че е поткрепило проекта като единствен от община Босилеград в този конкурс.

Втора годишна среща на управителния съвет на Европейския ПРОГРЕС във Враня

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.