Културният център „Босилеград“ съществува вече повече от пет десетилетия и основната му дейност е развитието на културата в общината.

С развитието на образователните дейности и училищата в края на деветнадесети век имало е нужда от развитие и на културни институции, като центрове на културно и образователно развитие на средата, в която са основани. Първите културни институции в този регион са читалищата, открити в по-големите селища в тогавашната Босилеградска околия – читалище „Зора“ в Горна Лисина (1909), „Христо Ботев“ в Долна Любата (1910), „Развитие“ в Босилеград и др.

Читалището „Развитие“ в Босилеград е открито през 1911 година, а основателят на това читалище е Евтим Сарчаджиев. Актьорът и режисьорът, г-н Саркаджиев, е роден в Кюстендил, освен организирането и режисурата на театралната дейност в читалището „Братство“ в родния си град, заедно с известния ни съгражданин Йордан Захариев развива театрална дейност и в читалището в Босилеград. По-късно самият Захариев става управител на това читалище и тогава то преживява най-големия си успех и разширява дейността си и в библиотечното дело. Обаче, през май 1917 година, читалището е изгорено до основи и повече като такава не е била подновено.

Културно-просветната дейност на читалището „Развитие“ е поето от училищата, а след Втората световна война от аматьорски групи. Многобройни аматьорски дружества продължават традицията чрез насърчаване на изкуството, народната музика и фолклора. Пробивът в организираната култура е създаването на СИЗ-а за култура, Културния център и изграждането на Дома на културата. През 1975 г. в експлоатация се пуска сградата на Дома на културата, в който все още се помещава Културния център. Основните задачи на Културния центар са били тъченето на филмовия репертоар, библиотечното дело, театъра, тематичните изложби, изяви на фолклорни и забавни музикални артисти и много други, като основната задача е била да се организира масово културно-художественото аматьорство в цялата област на тогавашната СО Босилеград.

През 1982 година е основано самодейно културно-художествено дружество „Младост“, което своите дейности е осъществявало чрез секциите: театрално изкуство, фолклор, музика и декламаторско изкуство. Това дружество е в основата на днешните секции, особено на фолклорната секция на Културния център „Босилеград“.

През 1997 година библиотечна дейност се отделя със създаването на Народната библиотека „Христо Ботев“ и Ведомството става Културен център „Босилеград“.

Днес в рамките на Ведомството работят секциите – музикална, художествена, декламаторска, музикална, театрално изкуство и фолклорна секция. Ведомството е най-разпознаваемо по успехите на фолклорната и музикалната секции, които участват в многото местни и международни фестивали и събития, където постигат значителни успехи и резултати.

Освен с основните си дейности, Културния център „Босилеград“ реализира и редица проекти в областта на културното развитие на община Босилеград.

Горан Миланов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.