Проект "Устойчиво развитие и интегриране като фактор за преход към демокрация и пазарна икономика"

Международен фолклорен фестивал "Босилеградско краище пее и танцува" 2016

Международен фолклорен фестивал "Босилеградско краище пее и танцува" 2016