Благодарение на ангажираността на една част от заетите във ведомството, както и с подкрепа от общината и от спонсори, след пауза от двадесетина години е възстановено парното отопление в Голямата зала на Центъра за култура в Босилеград. По този начин залата отново може да се ползва и през зимния период за прожектиране на филми и орагнизиране на културни програми, театрални представления, концерти и други мероприятия.

Парното отопление в залата чрез търбопровод е включено към централната система за парно отопление в основното училище, и когато има нужда, тя за няколко часа се затопля, докато през зимните месеци посттоянно се подържа определена топлина в системата.
– Идеята за възстановяването на парното отопление в залата е съществувала и преди, а ние тази есен решихме и успяхме, казва Воислав Божилов, директор на Центъра за култруа в Босилеград. Заедно с група ентусиасти от редовете на заетите в Центъра, самостоятелно и на доброволни начала ремонтирахме по-голяма част от крановете и другите части от системата за парно отопление.

Тъй като нужно бе да осигурим нов топлинен конвектор, без когото не можеше да се извърши цялостния ремонт, обърнахме се за помощ към общината и към спонсори, които ни оказаха съдействие и ни овъзможиха да закупиме и монтираме необходимия конвектор. Освен една част от резервните части, общината ни осигури и транспорта на конвектора от Белград, а парите за закупуването обезпечихме от спонсори, собственици и директори на частни фирми от Босилеград – Анитекс, Босил метал, Нагард, Ибер, Телком, Дуга логисик, Тасе турс и Петра, казва Божилов.
По думите на директора, според пазарната стойност, поправката би възлизала на около 300 до 400 хиляди динара, обаче с максималната ангажираност на екипа от заетите и благодарение на общината и на спонсорите, те успяли с минимални разходи да възстановят отоплението.
Говорейки за ремонта на парното отопление в останалата част от обекта на Центъра за култура, Божилов казва, че планират да реализират и тази идея, за което най-напред ще изготвят проект, с който ще кандидатстват в конкурси за осигуряване на финансови средства.

П.Л.Р.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.