КОЛЕКЦИЈЕ ФАЗЕ 3

К О Л Е К Ц И Ј Е

КАТАЛОГ

 

 

 

ЗАХАРИЕВ, Јордан, 1877-1965
Кюстендилското крайще / Йордан Захариев. – [Фототип. изд.]. – Кюстендил : Иван Сапунджиев ЕООД, 2001 ([Кюстендил : Руниверс]). – XV, 653 стр. : с к., табл., сх., 37 л. ил. ;
24 cm
Регистар. – Фототип. изд. књ. из 1918, изд. БАН у сер. Сборник за народни умотворения; књ. 32. – Офс. изд. – – Кюстендилско краище : Карта. – М. 1:100 000. – 1 л. сгънат : 28X30 cm
ISBN 954-9971-22-8 908(497.22-31)
39(497.22-31)

 

 

МИЛАНОВ, Горан, 1984-
Библиографија књига о Босилеграду : 1878-2016 / Горан Миланов. – 1. изд. – Младеновац : Друштво за афирмацију културе „Пресинг“, 2018 (Младеновац : Пресинг издаваштво). – 112 стр. : илустр. ; 29 cm
Ауторова слика. – Тираж 100. – Библиографија: стр. 111-112.
ISBN 978-86-6341-255-2 (брош.)
015(497.11 Босилеград)

 

МИЛАНОВ, Горан, 1984-
Насеља општине Босилеград : географско-демографска истраживања / Горан Миланов. – 1. изд. – Босилеград : Народна библиотека „Христо Ботeв“, 2016 (Ниш : Copy Shop AM). – 1464 стр. : илустр. ; 30 cm
Ауторова слика. – Тираж 100. – Напомене и библиографске референце уз текст. -Библиографија: стр. 1459-1463.
ISBN 978-86-919617-0-1 (картон)
911.37(497.11)
314.1(497.11)

 

 

МИЛАНОВ, Горан, 1984-
Община Босилеград : географско-краеведски изследвания / Горан Миланов. – 1. изд. – Босилеград : Народна библиотека „Христо Ботeв“, 2012 (Враня : ДАС Систем). – 125 стр. : илустр. ; 21 cm
– Тираж 300. – Напомене и библиографске референце уз текст. – Библиографија: стр.123-124.  911.37(497.11)

 

 

 

МИЛАНОВ, Горан, 1984-
Турски извори за историју Босилеградског Крајишта : 1570-1690 / Горан Миланов. – 1. изд. – Босилеград : [б. и.], 2018. – 50 стр. : илустр. ; 21 cm
Ауторова слика. – Тираж 50. – Библиографија: стр. 50.
94(497.11 Босилеград)“1570/1690“

 

 

 

ТРЪНСКИ край : Принос към изучаване на Западните бълг. краища : Сборник / Уредн. Радослав Тодоров. – София : Трънско-знеполско култ.-просв. и благотвор. д-во Руй, 1940 (София : Одеон). – 610 стр. : с ил., 1 л. : к. ; 37 cm
908(497.2)(082)

 

 

 

ПОПДИМИТРОВ, Емануил, 1885-1943
Глас из дълбините : В храма на бълг. слово / Емануил Попдимитров. – София : [Б.И.], 1943 (София : Стоп. развитие). – 100 с. ; 18 см
1.изд. излиза като т. VI от Събрани съчинения на същия авт. 1931-1938
821.163.2-1

 

 

 

ХРИСТОВ, Никица Стојанов, 1988-
Ново е времето, спомените са стари / Никица Христов. – Пловдив : Унив. изд. „Паисий Хилендарски“, 2016. – 80 с. : с ил. ; 21 см
Бележки за автора: с. 77
ISBN 978-619-202-107-8
821.163.2-1

 

 

 

ПОПДИМИТРОВ, Емануил, 1885-1943
В страната на розите : Хуморист. поема / Емануил Попдимитров. – София : Хемус, 1939 (София : Р. Младенов). – 176 с. ; 25 см
821.163.2-17

 

 

 

ХРИСТОВ, Никица Стојанов, 1988-
Хроника на съдбата / Никица Стоянов Христов. – Босилеград : Народна библиотека „Христо Ботев“, 2017 (Ниш : Copy Shop AM). – [135] стр. : ауторова слика; 21 cm
Тираж 150. – Стр. 134-135: Бележки за автора / Таня Стоянова Найденова
ISBN 978-86-919617-1-8
821.163.2-1

 

 

ПОПДИМИТРОВ, Емануил, 1885-1943
Златна жетва : II кн. стихове / Емануил Попдимитров. – София, 1928 (София : [Франклин]). – 80 с. ; 25 см
Кн. е втора стихосбирка на авт
821.163.2-1

 

 

Набавка опреме по пројекту „Формирање дигиталног центра и дигитализација грађе асоцираних установа – Трећа фаза“

Установа Центар културе „Босилеград“ кренула је са реализацијом пројекта „Формирање дигиталног центра и дигитализација грађе асоцираних установа – Трећа фаза“ набавком неопходне опреме за доступ дигиталној грађи.

Општина Босилеград располаже богатом ризницом необрађеног материјалног и нематеријалног културног наслеђа, над којем надлежност имају пре свега Установа Центар културе „Босилеград“, Народна библиотека „Христо Ботев“, Установа за издавачку делатност „Ново Братство“ и  основне и средње школе. Вредност културног наслеђа у константном је порасту због природно условљеног времена трајања, али и због нестабилног окружења у смислу развоја нових технологија и промене стила и начина живота. Стога је брига о очувању културног наслеђа у XXI веку не само декларативна обавеза надлежних институција, већ је то морална улога целокупног друштва.

Водећи се том визијом, а уз подршку асоцираних установа, Установа Центар културе „Босилеград“ је и ове године наставила пројекат из 2018. и 2019. године „Формирање дигиталног центра и дигитализација грађе асоцираних установа“ ТРЕЋОМ ФАЗОМ, који је одобрен за финансирање од стране Министарства културе и информисања и Општине Босилеград, који су током реализације првих фаза увидела важћност и значај процес дигитализације у очувању културног наслеђа нашег поднебља.

Укупан буџет пројекта је 377.000,00 динара. Пројекат суфинансирају Министарсво културе и информисања Републике Србије са 300.000,00 динара, Општина Босилеград са 60.000,00 динара са учешћем Установе Центар културе сопственим средствима у износу од 17.000,00 динара.

Време реализације пројекта је од 01. августа до 31. децембра 2020. године.

У прве две фазе пројекта извршене су квалитетне припреме и почело се је са радом на дигитализацији писане културне баштине.

Установа Центар културе „Босилеград“ почела је са реализацијом треће фазе пројекта набавком неопходне опреме за приступ дигиталним документима. Набављена је серверска јединица, са лиценцираним виндовс сервер оперативним системом. Набављен је неопходан хардвер за рад са серверском јединицом – UPS уређај, монитор, тастатура, миш, неопохни каблови и остали уређаји. На серверу биће постављен дигиталини репозиторијум формиран током свих фаза пројекта са дигитализованом грађом. Готова платформа, базирана на ResCarta алатима, коју смо превели на српском језику, омогућиће претраживање појмова, како кроз целу базу наслова, тако у самом тексту дигиталних докумената.

Установа Центар културе „Босилеград“ покренула је реализацију неких активности раније од предвиђеног редоследа ради епидемиолошке ситуације у земљи и општини Босилеград. Због забране окупљања, прво је набављена неопходна опрема и започета реализација поједних активности који не захтевају масу људи, а затим представљен пројекат на пресконференцији.

Имплементацијом ове фазе пројекта постигли би се циљеви дигитализације за очување наслеђа и за доступност истог широј групи корисника без физичког одласка у установама, где се она налази у изворном облику.

ПРЕДСТАВЉЕН ПРОЈЕКАТ „Формирање дигиталног центра и дигитализација грађе асоцираних установа – Трећа фаза“

Данас 02. октобра 2020. године, од 10:00 сати у свечаној сали Дома културе представљен је пројекат „Формирање дигиталног центра и дигитализација грађе асоцираних установа – Трећа фаза“, који реализује Установа Центар културе „Босилеград“, а суфинансирају Министарство културе и информисања Републике Србије и Општине Босилеград.

Општина Босилеград располаже богатом ризницом необрађеног материјалног и нематеријалног културног наслеђа, над којем надлежност имају пре свега Установа Центар културе „Босилеград“, Народна библиотека „Христо Ботев“, Установа за издавачку делатност „Ново Братство“ и  основне и средње школе. Вредност културног наслеђа у константном је порасту због природно условљеног времена трајања, али и због нестабилног окружења у смислу развоја нових технологија и промене стила и начина живота. Стога је брига о очувању културног наслеђа у XXI веку не само декларативна обавеза надлежних институција, већ је то морална улога целокупног друштва.
Водећи се том визијом, а уз подршку асоцираних установа, Установа Центар културе „Босилеград“ је и ове године наставила пројекат из 2018. и 2019. године „Формирање дигиталног центра и дигитализација грађе асоцираних установа“ ТРЕЋОМ ФАЗОМ, који је одобрен за финансирање од стране Министарства културе и информисања и Општине Босилеград, који су током реализације првих фаза увидела важћност и значај процес дигитализације у очувању културног наслеђа нашег поднебља.

Укупан буџет пројекта је 377.000,00 динара. Пројекат суфинансирају Министарсво културе и информисања Републике Србије са 300.000,00 динара, Општина Босилеград са 60.000,00 динара са учешћем Установе Центар културе сопственим средствима у износу од 17.000,00 динара.
Време реализације пројекта је од 01. августа до 31. децембра 2020. године.
У прве две фазе пројекта извршене су квалитетне припреме и почело се је са радом на дигитализацији писане културне баштине.
Реализација треће фазе омогућиће доступ дигитализованој грађи, како оне из првих двеју фаза пројекта, тако и оне из наредних фаза. Тиме би се постигли циљеви дигитализације за очување наслеђа и за доступност истог широј групи корисника без физичког одласка у установама, где се она налази у изворном облику.
Установа Центар културе „Босилеград“ је пројектом „Формирање дигиталног центра и дигитализација грађе асоцираних установа“ 2018. године започела формирање центра за дигитализацију и дигитализацију књижне грађе, која представља писано материјално културно наслеђе. Набављена је неопходна опрема за дигитализацију, која омогућује квалитетно скенирање и обраду дигиталних докумената, израду метаподатака и добијање дигиталних објеката. Формирана је готова платформа, базирана на ResCarta алатима, коју смо превели на српском језику.
Циљ дигитализације културног наслеђа је, поред његовог очувања, и обезбеђивање средстава за њихову видљивост и доступност широј групи корисника.
У току првих двеју фаза, скенирано је укупно 53 године излажења листа „Братство“ од 1959. до 2012. године, односно 2273 броја листа или 26.320 страница.
Завршетком двеју фаза дигитализације, формиран је дигитални репозиторијум листа „Братство“, који је спреман за представљање и промоцију, чиме ће се обезбедити адекватни доступ истој и квалитетно чување.

По пројекту предвиђене су следеће активности:

 • Представљање и промоција пројекта
 • Одабир грађе која ће се дигитализовати
 • Каталогизација и обрада одабране грађе за дигитализацију
 • Набавка опреме за квалитетни и брзи доступ дигиталним објектима, односно формирање дигиталног репозиторијума
 • Скенирање и обрада дигиталних документа, дигитална рестаурација и провера квалитета
 • Стварање мастер и других оперативних копија дигиталних докумената
 • Израда метаподатака
 • Обрада дигиталних објеката
 • Обезбеђивање дугутрајног чувања на физички преносивим носиоцима информација
 • Обезбеђивање приступа дигиталној грађи
 • Представљање резултата пројекта

Као главну активност можемо издвојити набавку опреме за квалитетни и брзи доступ дигиталним објектима, односно набавка сервера са пратећим хардвером и софтвером.

 

 

 

 

 

 

Реализација треће фазе омогућиће доступ дигитализованој грађи, како оне из првих двеју фаза пројекта, тако и оне из наредних фаза. Тиме би се постигли циљеви дигитализације за очување наслеђа и за доступност истог широј групи корисника без физичког одласка у установама, где се она налази у изворном облику.

Пресконференција је спроведена поштовањем мера заштите, као што је ношење маски и држања растојања између посетилаца.

Дигитализација културне баштине Општине Босилеград – Трећа фаза

Установа Центар културе „Босилеград“ почиње са реализацијом пројекта „Формирање дигиталног центра и дигитализација грађе асоцираних установа – Трећа фаза“, подржан од стране Министарства културе и информисања и Општине Босилеград по програму Финансирање или суфинансирање пројеката из области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва у Републици Србији у 2020. години.

Културно наслеђе Босилеградског Крајишта, са свим својим особеностима и специфичностима, део је мултикултурног простора Босилеградског Крајишта и као такво у непрестаном је прожимању са свим културама које на овом простору живе. Његово очување, као и очување и унапређење свих култура које вековима живе на овом подручју биће гарант, да смо успели да створимо друштво, које са једне стране поштује различитости, подржава културни диверзитет и препознаје га као изузетну вредност ове регије, а да са друге стране тежи ка вишим људским и моралним вредностима које подижу квалитет свакодневног живота сваког њеног грађанина.

У данашње време, на самој територији општине, постоји ризница необрађеног материјалног и нематеријалног културног наслеђа, над којем пре свега има надлежност Установа Центар културе „Босилеград“, Народна библиотека „Христо Ботев“, Установа за издавачку делатност „Ново Братство“ и друге институције.

Установа Центар културе „Босилеград“ је до сада успешно реализовала две фазе пројекта, којима је делимично формирала Дигитални центар за дигитализацију и почела са дигитализацијом штампане грађе. Формиран је дигитални репозиторијум, чиме су створени услови за имплементирање треће фазе пројекта, када ће исти постати видљив и доступан свим заинтересованим корисницима.

Министарство културе и информисања Републике Србије увидело је значај овог пројекта за очување културног наслеђа кроз његову дигитализацију и исказало је подршку за реализацију треће фазе овог пројекта.

Укупан буџет пројекта износи 377.000,00 динара, од којих 300.000,00 динара обезбеђује Министарство културе и информисања, 60.000,00 Општина Босилеград, док је 17.000,00 динара ибезбеђено из сопствених прихода.

Предвиђен период за реализацију треће фазе овог пројекта је од 01. августа до 31. децембра ове године.

По пројекту предвиђене су следеће активности:

 • Представљање и промоција пројекта
 • Одабир грађе која ће се дигитализовати
 • Каталогизација и обрада одабране грађе за дигитализацију
 • Набавка опреме за квалитетни и брзи доступ дигиталним објектима, односно формирање дигиталног репозиторијума
 • Скенирање и обрада дигиталних документа, дигитална рестаурација и провера квалитета
 • Стварање мастер и других оперативних копија дигиталних докумената
 • Израда метаподатака
 • Обрада дигиталних објеката
 • Обезбеђивање дугутрајног чувања на физички преносивим носиоцима информација
 • Обезбеђивање приступа дигиталној грађи:
 • Представљање резултата пројекта

 

Као главну активност можемо издвојити набавку опреме за квалитетни и брзи доступ дигиталним објектима, односно набавка сервера са пратећим хардвером и софтвером.

 

Реализација треће фазе омогућиће доступ дигитализованој грађи, како оне из првих двеју фаза пројекта, тако и оне из наредних фаза. Тиме би се постигли циљеви дигитализације за очување наслеђа и за доступност истог широј групи корисника без физичког одласка у установама, где се она налази у изворном облику.

Плакат о пројекту можете погледати овде.

Флајер о пројекту можете прегледати овде.

Позивницу за пресконференцију можете преузети овде.

Агенду пресконефенције можете преузети овде.

Пресконференција биће спроведена поштовањем мера заштите, као што је ношење маски и држања растојања између посетилаца.