Општина Босилеград, као центар природно-географске целине Крајиште, обухвата бројно материјално и нематеријално културно наслеђе и у константном је порасту. Материјално културно наслеђе обухвата бројна непокретна и покретна културна добра, међу којима писана су најбројнија. Међутим, њихова доступност ограничена је само на наш регион, јер су доступна физичким одласком у установама, које их поседују. Дигитализацијом културног наслеђа општине Босилеград, оно ће постати јавно добро које ће бити доступно најширем кругу заинтересованих у мери која не нарушава правила заштите интелектуалне својине и приватности. Дигитализовано културно наслеђе, како оно јавно, тако и оно које из неких оправданих разлога није, биће чувано и у архивској форми, у циљу заштите културног наслеђа и употпуњавања фондова институција које нису у мгућности да буду у поседу оригиналних културних добара.

Водећи се овом визијом, Установа Центар културе „Босилеград“ формирала је Дигитални центар на основу пројекта „Формирање дигиталног центра и дигитализација грађе асоцираних установа“, а по програму Министарства културе и информисања „Финансирање или суфинансирање пројеката из области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва у Републици Србији у 2018. години“. Установа је по пројекту набавила сву неопходну опрему и створила услове за дигитализацију књижне грађе. Како континуирани извори, односно серијске публикације имају највећи значај за неговање културе, за дигитализацију су одабрани први бројеви новина „Братство“, од 1. броја од 15. јуна 1959. године, до последњег 478/479 броја из 1970. године, односно првих 11 година излажења изузев бројева из 1966. године. Пре скенирања грађе извршена је њихова каталогизација, ради лакше израде метаподатака у каснијем процесу дигитализације.

Циљ дигитализације културног наслеђа је, поред његовог очувања, и обезбеђивање средстава за његову видљивост и доступност широј групи корисника. Установа Центар културе „Босилеград“ је формирањем Дигиталног центра остварила прву фазу у процесу дигитализације културног наслеђа. Формирана је готова платформа на бази Res Carta алата, која представља основу за другу фазу дигитализације, у којој ће се обезбедити неопходна средства – серверски хардвери и софтвери за квалитетни и брзи доступ дигиталним објектима, односно формирање дигиталног репозиторијума. То уједно обезбеђује и одрживост започетог пројекта и обезбеђивање његове трајности. За сада у првој фази, Установа на свом сајту омогућује приступ дигиталним документима у pdf формату, формату који у себи садржи живи текст, који је могуће претраживати. Овим се, макар и делимично, остварује секундарни циљ процеса дигитализације – доступност културног наслеђа широј јавности.

 

К О Л Е К Ц И Ј ЕБРАТСТВО : вестник на българската народност в СФР Югославия / главен и отговорен редактор Тодор Славински. – Год. 1, бр. 1 (1959)-год. 1, бр. 13 (1959). – Пирот : Братство, 1959. – 48 cm
Вестникът излиза на 1 и 16 число в месеца.
323.15+659(497.11)

Број 1   Број 2   Број 3   Број 4   Број 5   Број 6   Број 7   Број 8   Број 9   Број 10   Број 11   Број 12   Број 13

 

БРАТСТВО : вестник за обществено-политически и културни въпроси на българското малцинство в Югославия / главен и отговорен редактор Тодор Славински. – Год. 2, бр. 14 (1960)-год. 2, бр. 37 (1960). – Пирот : Братство, 1960. – 48 cm
Вестникът излиза на 1 и 16 число в месеца.
323.15+659(497.11)

Број 14   Број 15   Број 16   Број 17   Број 18   Број 19   Број 20 Број 21   Број 22   Број 23   Број 24   Број 25   Број 26   Број 27   Број 28   Број 29-30   Број 31 Број 32   Број 33  Број 34   Број 35   Број 36   Број 37


БРАТСТВО : вестник за обществено-политически и културни въпроси на българското малцинство в Югославия / главен и отговорен редактор Тодор Славински. – Год. 3, бр. 38 (1961)-год. 3, бр. 58 (1961). – Пирот : Братство, 1961 (Пирот : Печатница „Графика“). – 49 cm
Вестникът излиза на 1 и 16 число в месеца. – Промяна на мястото на издаване : Ниш (от бр. 41/42).
323.15+659(497.11)

Број 38   Број 39   Број 40   Број 41-42   Број 43   Број 44   Број 45   Број 46   Број 47   Број 48   Број 49
Број 50   Број 51   Број 52   Број 53   Број 54   Број 55   Број 56-57   Број 58


БРАТСТВО : вестник за обществено-политически и културни въпроси на българското малцинство в Югославия / главен и отговорен редактор Тодор Славински. – Год. 4, бр. 59 (1962)-год. 4, бр. 82 (1962). – Ниш : Братство, 1962 (Пирот : Печатница „Графика“). – 49 cm
Вестникът излиза на 1 и 16 число в месеца.
323.15+659(497.11)

Број 59   Број 60   Број 61   Број 62   Број 63   Број 64   Број 65   Број 66   Број 67   Број 68   Број 69
Број 70   Број 71   Број 72   Број 73   Број 74-75   Број 76   Број 77   Број 78   Број 79   Број 80
___________________________ Број 81   Број 82


БРАТСТВО : вестник за обществено-политически и културни въпроси на българското малцинство в Югославия / главен и отговорен редактор Тодор Славински. – Год. 5, бр. 83 (1963)-год. 5, бр. 123 (1963). – Ниш : Братство, 1963 (Пирот : Печатница „Графика“). – 44 cm
Вестникът излиза на 1 и 16 число в месеца. – Промяна на периода на издаване : Вестникът излиза всеки четвъртък (от бр. 87).
323.15+659(497.11)

Број 83   Број 84   Број 85   Број 86   Број 87   Број 88   Број 89   Број 90   Број 91   Број 92   Број 93
Број 94-95   Број 96  Број 97   Број 98   Број 99   Број 100   Број 101   Број 102   Број 103   Број 104   Број 105   Број 106   Број 107
Број 108   Број 109   Број 110   Број 111   Број 112   Број 113   Број 114   Број 115   Број 116   Број 117   Број 118   Број 119-120
Број 121   Број 122   Број 123


БРАТСТВО : вестник за обществено-политически и културни въпроси на българското малцинство в Югославия / главен и отговорен редактор Тодор Славински. – Год. 6, бр. 124/125 (1964)-год. 5, бр. 170 (1964). – Ниш : Братство, 1964 (Пирот : Печатница „Графика“). – 44 cm
Вестникът излиза всеки четвъртък.
323.15+659(497.11)

Број 124-125   Број 126   Број 127   Број 128   Број 129   Број 130   Број 131   Број 132   Број 133   Број 134   Број 135   Број 136   Број 137   Број 138   Број 139   Број 140   Број 141-142   Број 143   Број 144   Број 145   Број 146   Број 147   Број 148   Број 149   Број 150   Број 151   Број 152   Број 153   Број 154   Број 155   Број 156   Број 157   Број 158   Број 159   Број 160   Број 161   Број 162   Број 163   Број164   Број 165   Број 166-167   Број 168   Број 169   Број 170


БРАТСТВО : Вестник на българската народност в СФР Югославия / главен и отговорен редактор Тодор Славински. – Год. 7, бр. 171 (1965)-год. 7, бр. 220 (1965). – Ниш : Братство, 1965 (Пирот : Печатница „Графика“). – 43 cm
Вестникът излиза всеки четвъртък.
323.15+659(497.11)

Број 171   Број 172   Број 173   Број 174   Број 175   Број 176   Број 177   Број 178   Број 179   Број 180
Број 181   Број 182   Број 183   Број 184   Број 185   Број 186-187   Број 188   Број 189   Број 190   Број 191   Број 192   Број 193   Број 194   Број 195  Број 196   Број 197   Број 198  Број 199   Број 200   Број 201   Број 202   Број 203   Број 204   Број 205   Број 206   Број 207   Број 208   Број 209   Број 210   Број 211   Број 212   Број 213   Број 214   Број 215   Број 216   Број 217-218   Број 219   Број 220


БРАТСТВО : Вестник на българската народност в СФР Югославия / главен и отговорен редактор Асен Лазаров. – Год. 9, бр. 270/271 (1967)-год. 9, бр. 321 (1967). – Ниш : Братство, 1967 (Лесковац : Печатница „Наша реч“). – 41 cm
Вестникът излиза всеки четвърт
323.15+659(497.11)

Број 270-271   Број 272   Број 273   Број 274   Број 275   Број 276   Број 277   Број 278   Број 279   Број 280   Број 281   Број 282   Број 283   Број 284   Број 285   Број 286   Број 287-288   Број 289   Број 290   Број 291   Број 292   Број 293   Број 294   Број 295   Број 296   Број 297   Број 298   Број 299  Број 300   Број 301   Број 302   Број 303   Број 304   Број 305   Број 306   Број 307   Број 308   Број 309   Број 310   Број 311   Број 312   Број 313   Број 314   Број 315   Број 316   Број 317-318   Број 319   Број 320   Број 321


БРАТСТВО : Вестник на българската народност в СФР Югославия / главен и отговорен редактор Асен Лазаров. – Год. 10, бр. 322/323 (1968)-год. 10, бр. 374/375 (1968). – Ниш : Братство, 1968 (Лесковац : Печатница „Наша реч“). – 41 cm
Вестникът излиза всеки четвъртък. – Промяна на печатницата : Ниш : Печатница „Вук Караджич“ (от бр. 335).
323.15+659(497.11)

Број 322-323   Број 324   Број 325   Број 326   Број 327  Број 328   Број 329   Број 330   Број 331   Број 332   Број 333   Број 334   Број 335   Број 336   Број 337   Број 338   Број 339-340   Број 341   Број 342   Број 343   Број 344
Број 345   Број 346   Број 347   Број 348   Број 349   Број 350   Број 351   Број 352   Број 353   Број 354   Број 355   Број 356   Број 357   Број 358   Број 359   Број 360   Број 361   Број 362   Број 363   Број 364   Број 365   Број 366   Број 367  Број 368   Број 369   Број 370-371   Број 372   Број 373   Број 374-375


БРАТСТВО : Вестник на българската народност в СФР Югославия / главен и отговорен редактор Асен Лазаров. – Год. 11, бр. 376 (1969)-год. 11, бр. 426/427 (1969). – Ниш : Братство, 1969 (Ниш : Печатница „Вук Караджич“). – 41 cm
Вестникът излиза всеки петък.
323.15+659(497.11)

Број 376   Број 377   Број 378   Број 379   Број 380   Број 381   Број 382   Број 383   Број 384   Број 385
Број 386   Број 387   Број 388   Број 389   Број 390   Број 391-392  Број 393   Број 394   Број 395   Број 396   Број 397   Број 398   Број 399   Број 400   Број 401   Број 402   Број 403   Број 404   Број 405   Број 406   Број 407   Број 408   Број 409   Број 410   Број 411   Број 412   Број 413   Број 414   Број 415   Број 416   Број 417   Број 418   Број 419   Број 420   Број 421   Број 422-423   Број 424   Број 425   Број 426-427


БРАТСТВО : Вестник на българската народност в СФР Югославия / главен и отговорен редактор Асен Лазаров. – Год. 12, бр. 428 (1970)-год. 12, бр. 478/479 (1970). – Ниш : Братство, 1970 (Ниш : Печатница „Вук Караджич“). – 41 cm
Вестникът излиза всеки петък.
323.15+659(497.11)

Број 428   Број 429   Број 430   Број 431   Број 432   Број 433   Број 434   Број 435   Број 436   Број 437
Број 438   Број 439   Број 440   Број 441   Број 442   Број 443-444   Број 445   Број 446   Број 447   Број 448   Број 449   Број 450   Број 451   Број 452   Број 453-454   Број 455   Број 456   Број 457   Број 458   Број 459   Број 460   Број 461
Број 462   Број 463   Број 464   Број 465   Број 466   Број 467   Број 468   Број 469   Број 470   Број 471   Број 472   Број 473   Број 474-475   Број 476   Број 477   Број 478-479


БРОЈ КОЛЕКЦИЈА –
БРОЈ ПРИМЕРАКА –
БРОЈ СТРАНА –

Овај дигитални фонд настао је као резултат пројекта „Формирање дигиталног центра и дигитализација грађе асоцираних установа„. Пројекат је подржан од стране
Министарства културе и информисања Републике Србије и Општине Босилеград