С едукативна цел Ведомство Културен център „Босилеград”, по повод страдалната седмица, обявява за пети път ежегодния награден конкурс по повод Великденските празници, който тази година носи названието „ВЕЛИКДЕНСКО ПЪСТРОЦВЕТИЕ“ със следния регламент:

Времетраене на Конкурса: От 05.04.2022 до 24.04.2022 год.
Право на участие: Деца и ученици от I до VIII клас на Основното училище

Ученици от I до IV клас на Гимназията

Време за оцветяване: От 07.04. до 13.04.2022 год.
Възрастови категории: I категория Деца от детските градини и предучилищна възраст
II категория Ученици от 1 – 4 клас
III категория Ученици от 5 – 8 клас
IV категория Ученици от 1 – 4 клас на Гимназията
Изпращане на готовите материали: До 14.04.2022 год.
Подреждане на изложбата във фоайето на Дома на културата: На 15.04.2022 год.
Откриване на изложбата и първо гласуване във фоайето на Дома на културата: На 17.04.2022 год. от 18:00 ч.
Гласуване на живо във фоайето на Дома на културата: Всеки ден от 18.04. до 21.04.2022. до 14:00 ч.
Обявяване на резултатите на сайта на Центъра за култура: На 23.04.2022 год. до 18:00 ч.
Връчване на награди на централното кръстовище в Босилеград: На 24.04.2022 год.

Конкурса е част от фестивала „ВЕЛИКДЕН НА ТРИМЕЖДИЕТО 2022“.

РЕГЛАМЕНТ:

Участниците могат да участват на конкурса:

  1. С готов оцветен мотив, който могат да преземат от посочените мотиви на сайта на Центъра за култура „Босилеград“, от учителите или от Центъра за култура, оцветяват го с маслени и дървени бои или фломастери.

ПДФ формат:

Вход Господен в Йерусалим

Тайната вечеря Осъждането на Исус Христос Разпятие Христово Възкресение Христово – Великден

ЈПГ формат:

Вход Господен в Йерусалим

Тайната вечеря Осъждането на Исус Христос Разпятие Христово Възкресение Христово – Великден

Ако искате да узнаете повече за събитията свързани с предложените великденски мотиви, щракнете върху съответната снимка. За превземане на снимката щракнете върху съответното заглавие под снимката!

  1. С рисунка, художествена творба, с който участиниците ще прояват своето творчество! Рисунката трябва да е на тема Великден, великденски яйца, велкденски трапези и всичко онова, което прави Великден специален за семейството и обществото.

Оцветените мотиви и рисунки ще бъдат подредени под формата на изложба във фоайето на Дома на културата.

Всички посетители на изложбата ще имат право да гласуват отделно за всяка категория и за всеки мотив/рисунка от категориите, като изберат по една картина от тях. Избора е осмислен и устроен така, че всички картини в четирите категории да бъдат застъпени еднакво в избора.

Наградният фонд включва четири ПЪРВИ, четири ВТОРИ и четири ТРЕТИ места. Всяка категория ще има първо, второ и трето място.

Начин на изчисляване на гласовете е следващ – 50% от посетителите и 50% от жюрито. Гласовете на двете групи се преизчисляват в проценти, които се превеждат в брой точки. В случай, че има еднакав брой точки, победител е тази картина, която има повече гласове в брой.

Готовите мотиви и рисунки участниците трябва да предадат на учителите или в Културния център, най-късно до горе посочената дата.

Повече информация на: kultura.bosilegrad@gmail.com, Viber +381656279880 и +381645922755 или Facebook messenger – https://www.facebook.com/velikden2020.

ВСЯКА КАРТИНА ОТ ДРУГАТА СТРАНА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА СЛЕДВАЩАТА ИНФОРМАЦИЯ:

ИМЕ И ФАМИЛИЯ НА УЧАСТНИКА, КЛАС И ОТДЕЛЕНИЕ, ИМЕ НА УЧИТЕЛЯ, МЯСТО И АКО МОЖЕ ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.