Резултати от Наградния конкурс и връчване на награди

Ведомство Културен център „Босилеград” по повод Великденските празници, обяви НАГРАДЕН КОНКУРС за оцветяване на Великденски мотиви с петте ключови моменти от последната седмица от живота на Исус Христос – Вход Господен в Йерусалим, Тайната вечеря, Осъждането на Исус Христос, Разпятие Христово и Възкресение Христово – Великден. Конкурсът беше част от фестивала „ВЕЛИКДЕН НА ТРИМЕЖДИЕТО 2020“.

Участниците изтеглиха мотиви за оцветяване от уебсайта на Ведомстовото и ги изпратиха по електронен път обратно във Ведомстовото. Гласуването беше проведено на страницата на фестивала във Facebook чрез лайкове.

Най-много лайкове (харесвания) спечелиха и победители в тазгодишния награден конкурс са, както следва:

ПЪРВО МЯСТО със 305 гласа спечели Магдалена Тодорова, ученичка от V-2 клас на Основно училище

Разпятие Христово

Магдалена Тодорова

ВТОРО МЯСТО със 256 гласа спечели Мария Тодорова, ученичка от III-1 клас на Основно училище

Осъждането на Исус Христос

Мария Тодорова

ТРЕТО МЯСТО със 220 гласа спечели Теодора Стоименова ученичка от VI-2 клас на Основно училище

Осъждането на Исус Христос

Теодора Стоименова

Победителите бяха наградени с грамоти за участие и мобилни телефони като награди, осигурени от Община Босилеград и Ведомство Културен център „Босилеград“.

Резултати от Наградния конкурс за оцветяване на великденски мотиви 2019

С едукативна цел Ведомство Център за култура „Босилеград” и Основно училище „Георги Димитров, а под попечителството на Община Босилеград като главен организатор на фестивала „ВЕЛИКДЕН НА ТРИМЕЖДИЕТО“, в рамките на който се провежда, по повод страдалната седмица, обявиха Награден конкурс за оцветяване на Великденски мотиви с петте ключови моменти от последната седмица от живота на Исус Христос – Вход Господен в Йерусалим, Тайната вечеря, Осъждането на Исус Христос, Разпятие Христово и Възкресение Христово – Великден.

Конкурса беше обявен на 10. април тази година и участниците имаха време да оцветяват мотивите от 11. до 17. април, които бяха подредени за изложба официално открита на 21. април в 18:00 часа.

На изложбата бяха представени 256 рисунки, 117 в първа и 139 във втора категория според възрастовата група от I до IV и от V до VIII клас.

Посетителите на изложбата имаха възможност да гласуват от откриването до 26. април. Жюрито, съставено от учител по художествена култура, учител по вероучение, начален учител, представител на медиите и художник любител, своето мнение и оценка дадоха в четвътък 25. април.

Начин на изчисляване на гласовете е следващ – 50% от посетителите и 50% от жюрито. Гласовете на двете групи се преизчисляват в проценти, които се превеждат в брой точки. За всички 5 мотива в двете групи се изчисляват гласовете отделно, съответно в десет групи. Картината от съответния мотив и група получила най-много точки е победител.

За победителите организаторите на фестивала и в неговите рамки на конкурса, обезпечиха по един таблет и грамота.

В посочените по-горе термини, гласуваха общо 662 души. Те имаха право да гласуват по всички 5 мотива в двете категории, т.е. по всички 10 мотива. По този начин, общият брой гласове е 2332, съответно 1183 за първа и 1149 гласа за втора категория, както следва по мотиви:

I.КАТЕГОРИЯ

ВХОД ГОСПОДЕН В ЙЕРУСАЛИМ – 182

ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ – 370

ОСЪЖДАНЕТО НА ИСУС ХРИСТОС – 263

РАЗПЯТИЕ ХРИСТОВО – 176

ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО – ВЕЛИКДЕН – 192

 

II. КАТЕГОРИЯ

ВХОД ГОСПОДЕН В ЙЕРУСАЛИМ – 191

ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ – 262

ОСЪЖДАНЕТО НА ИСУС ХРИСТОС – 177

РАЗПЯТИЕ ХРИСТОВО – 364

ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО – ВЕЛИКДЕН – 155

Последната дума в оценяванео на мотивите даде петчленното жюри, чиито гласове представляват 50% от оценките.

ПОДРОБНИ РЕЗУЛТАТИ:

I.КАТЕГОРИЯ

II.КАТЕГОРИЯ

Така, победителите в двете категории по петте мотива, съответно 10-те победители на тазгодишния конкурс са:

I.КАТЕГОРИЯ

СОФИЯ ПЕТКОВ, IV клас, Бистър
ДАВИД ЕВТИМОВ, III2 клас, Райчиловци
ДАВИД ПЕЙЧОВ, III2 клас, Босилеград

ХАНА ВАСИЛКОВ, II1 клас, Босилеград

 

МАТЕЯ ИВАНОВ, III1 клас, Босилеград

 


II. КАТЕГОРИЯ

ДАРКО АНГЕЛОВ, V2 клас, Босилеград
ХЕЛЕНА АНАСТАСОВ, VI3 клас, Босилеград

ДРАГАНА ГОНЕВ,
VII2 клас, Босилеград

 

СТЕФАН АТОВ, VII2 клас, Босилеград

ИВАНА ВАСЕВ, VI2 клас, Босилеград 

 

 


Кметът на Босилеград, Владимир Захариев връчи на победителите награди – по един таблет и грамота, които подсигури Община Босилеград.

Изложба на оцветени Великденски мотиви

На 21 април бе открита изложбата на оцветени Великденски мотиви, които оцветяваха учениците от Основното училище „Георги Димитров“ в Босилеград по обявения награден конкурс на 10 април 2019 година.

Оцветените рисунки по предложените мотиви бяха разделени в две категории според възрастта на учениците. Така, в първа категория бяха предадени по конкурса 117 рисунки, а по мотиви както следва:

 1. Вход Господен в Йерусалим – 28 рисунки,
 2. Тайната вечеря – 26 рисунки,
 3. Осъждането на Исус Христос – 22 рисунки,
 4. Разпятие Христово – 23 рисунки и
 5. Възкресение Христово – Великден – 18 рисунки.

Във втора категория бяха предадени 139 рисунки, а по мотиви както следва:

 1. Вход Господен в Йерусалим – 29 рисунки,
 2. Тайната вечеря – 38 рисунки,
 3. Осъждането на Исус Христос – 23 рисунки,
 4. Разпятие Христово – 32 рисунки и
 5. Възкресение Христово – Великден – 17 рисунки.

Общо по конкурса бяха предадени 256 рисунки.

На самата изложба посетителите имаха възможност да гласуват за мотивите, които им харесват, а тези, които нямаха възможност да дойдат на откриването, могат да гласуват всеки работен ден до петък от 12:00 до 14:00 часа във фоайето на Дома на културата.

 

НАГРАДЕН КОНКУРС За оцветяване на Великденски мотиви

С едукативна цел Ведомство Културен център „Босилеград” и Основно Училище „Георги Димитров“, по повод страдалната седмица, обявяват НАГРАДЕН КОНКУРС За оцветяване на Великденски мотиви с петте ключови моменти от последната седмица от живота на Исус Христос – Вход Господен в Йерусалим, Тайната вечеря, Осъждането на Исус Христос, Разпятие Христово и Възкресение Христово – Великден.
Конкурса е част от фестивала „ВЕЛИКДЕН НА ТРИМЕЖДИЕТО 2019“.

Времетраене на Конкурса:

От 11. 04. 2019 до 27.04.2019 год. до 18:00 ч.

Право на участие:

Всички ученици от I до VIII клас

Време за оцветяване:

От 11.04. до 17.04.2019 год.

Предаване на готовите оцветени мотиви:

До 18. април до 14:00 ч.

Подреждане на изложбата:

От 19.04. до 21.04.2019 год.

Откриване на изложбата и първо гласуване:

На 21. април от 18:00 ч.

Гласуване:

Всеки ден от 22.04. до 26.04.2019.
От 12:00 до 14:00 ч.

Обявяване на резултатите и връчване на награди:

На 27.04.2019 год. в 18:00 ч.

Според възрастовите групи, участниците ще бъдат разделени в две категории:

ПЪРВА КАТЕГОРИЯ – ученици от I до IV клас,
ВТОРА КАТЕГОРИЯ – ученици от V до VIII клас.

РЕГЛАМЕНТ: Участниците ще кандидатстват  с по една картина от предложените пет Великденски мотива, които ще оцветяват с маслени и дървени бои, фломастери. Великденските мотиви могат да се превземат от учителите, в Културния център и от уебсайта https://kultura.bosilegrad.rs. Мотивите се предават на учителите или в Културния център.

ВСЯКА РИСУНКА ОТ ДРУГАТА СТРАНА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА СЛЕДВАЩАТА ИНФОРМАЦИЯ:
ИМЕ И ФАМИЛИЯ НА УЧАСТНИКА, КЛАС И ОТДЕЛЕНИЕ, ИМЕ НА УЧИТЕЛЯ, МЯСТО И АКО МОЖЕ ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА.

Всички посетители на изложбата ще имат право да гласуват отделно за всяка категория и за всеки мотив от категориите, като изберат по една картина от тях. Избора е осмислен и устроен така, че всички картини по всички мотиви в двете категории да бъдат застъпени еднакво в избора.

Начин на изчисляване на гласовете е следващ – 50% от посетителите и 50% от жюрито. Гласовете на двете групи се преизчисляват в проценти, които се превеждат в брой точки. За всички 5 мотива в двете групи се изчисляват гласовете отделно, съответно в десет групи. Картината от съответния мотив и група получила най-много точки е победител. В случай, че има еднакав брой точки, победител е тази картина, която има повече гласове в брой.

Великденски мотиви:

Вход Господен в Йерусалим

Тайната вечеря Осъждането на Исус Христос Разпятие Христово Възкресение Христово – Великден

Tелефон за връзка 064/59-22-755.

Босилеград

10.04.2019 год.

Резултати от Наградния конкурс за оцветяване на великденски мотиви

С едукативна цел Ведомство Център за култура „Босилеград” и Основно училище „Георги Димитров, по повод страдалната седмица, обявиха Награден конкурс за оцветяване на Великденски мотиви с петте ключови моменти от последната седмица от живота на Исус Христос – Вход Господен в Йерусалим, Тайната вечеря, Осъждането на Исус Христос, Разпятие Христово и Възкресение Христово – Великден.

Според възрастовите групи, участниците в конкурса бяха разделени в две възрастови категории :

Първа категория – ученици от I до IV клас

Втора категория – ученици от V до VIII клас

Участниците кандидастваха с по една картина от предложените пет Великденски мотива, които са оцветявали с маслени и дървени бои, фломастери.

Конкурса приключи на 29 март и картините бяха наредени за Изложба, която бе отворена на 01 април, точно на празника Цветница, когато се празнува влизането на Исус Христос в Йерусалим, което представява и първия мотив от конкурса. На изложбата бяха представени общо 155 картини, 58 от първа и 97 от втора категория.

Всички гости на изложбата имаха право да гласуват отделно за всяка категория и за всеки мотив от категориите, като изберат по една картина от тях. Избора беше осмислен и устроен така, че всички картини по всички мотиви в двете категории да бъдат застъпени еднакво в избора.

Избора на картините беше проведен в три термина – на отварянето на изложбата на 1 април, на 4. април и 7 април в рамките по един час. Жюрито в петчленен състав, съставено от вероучители, художници и представители на ведомствата, своя решаващ глас дадоха в рамките на един час на 8 април преди обявяването на победителите.

Начин на изчисляване на гласовете е следващ – 50% от публиката и 50% от жюрито. Гласовете на двете групи се преизчисляват в проценти, които се превеждат в брой точки. За всички 5 мотива в двете групи се изчисляват гласовете отделно, съответно в десет групи. Картината от съответния мотив и група получила най-много точки е победител. В случай, че има еднакав брой точки, победител е тази картина, която има повече гласове.

В посочените по-горе термини, гласуваха общо 429 души. Те имаха право да гласуват по всички 5 мотива в двете категории, т.е. по всички 10 мотива. По този начин, общият брой гласове е 2904, съответно 1378 за първа и 1526 гласа за втора категория или както следва по мотиви:

 

1.КАТЕГОРИЯ

ВХОД ГОСПОДЕН В ЙЕРУСАЛИМ – 279

ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ – 302

ОСЪЖДАНЕТО НА ИСУС ХРИСТОС – 221

РАЗПЯТИЕ ХРИСТОВО – 275

ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО – ВЕЛИКДЕН – 301

 

 1. КАТЕГОРИЯ

ВХОД ГОСПОДЕН В ЙЕРУСАЛИМ – 303

ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ – 307

ОСЪЖДАНЕТО НА ИСУС ХРИСТОС – 328

РАЗПЯТИЕ ХРИСТОВО – 286

ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО – ВЕЛИКДЕН – 302

 

Победители по конкурса са:

1.КАТЕГОРИЯ

Лана Василев 1-2, картина номер 9, общ брой точки 4,50

Саня Радойков 4-2, картина номер 4, общ брой точки 9,74

Стефан Жижов 4-2, картина номер 5, общ брой точки 15,38

Борис Радованов 3-1, картина номер 10, общ брой точки 7,09

Огньен Йойич 4-1, картина номер 6, общ брой точки 10,32

2.КАТЕГОРИЯ

Йована Иванова 5-3, картина номер 8, общ брой точки 7,12

Стефан Костов, картина номер 15, общ брой точки 6,52

Милица Станойков 5-2, картина номер 5, общ брой точки 6,07

Бояна Владимиров 6-3, картина номер 8, общ брой точки 6,70

Ясна Васева 6-3, картина номер 3, общ брой точки 10,26

 

Подробните резултати от гласуването:

 

 

 

Кметът на Босилеград, Владимир Захариев връчи на победителите награди – по един таблет и грамота, които подсигури Община Босилеград. Преди връчването на наградите, на публиката и участниците в конкурса, беше представена видео презентация, с едукативен характер.

Горан Миланов

Сто години „Кюстендилско Краище“ от Йордан Захариев

Йордан Захариев

Преди един век, точно на 7 април, излиза на бял свят една от най-значимите книги за Босилеградско и неговото население. Това е повод да се укаже, колко тази библиофилна рядкост е значима за науката и населението, не само за Босилеград и околността, но и за науката на национално и европейско равнище.

Всички знаем, че Великите географски открития са били в периода от началото на 15 до 18 век, когато са открити най-далечните краища на света, но населението в Краището, в сърцето на Европа, е приветствало дори и 20-ия като terra incognita и е чакало да се роди този велик човек за да ги открие – Йордан  Захариев – Христофор Колумб на Краището.

 

Една от многото причини, поради които ние, българите, слабо познаваме отечеството си, е и тази, че у нас липсват монографски изучвания на отделните кътове от страната ни.

 

 

По повод отбелязването на стогодишнината от излизането от печат на „Кюстендилско Краище” от Йордан Захариев, Ведомство Център за култура „Босилеград” на 7 април организира литературна вечер, на която беше представена презентация изготвена от М-р Горан Миланов, с богат снимков и текстов материал. На събитието се говори за историята и географията на Краището, биографията и библиографията на Йордан Захариев, за книгата „Кюстендилско Краище” от идея до реализация, за фототипните й издания, за значението й и пр.

Специален гост на литературната вечер беше Иван Сапунджиев от Кюстендил, който през 2001 година напечатва фототипно издание на книга на Захариев.

Статията можете да прочетете тук.

Горан Миланов

Манифестация „Великден на тримеждието 2018“

Община Босилеград, през Центъра за култура „Босилеград”, Основното училище „Георги Димитров” и Спортния съюз „Босилеград”  организира манифестация „Великден на тримеждието 2018” .  Това събитие има международен характер и се цели да съхрани традициите и обичаите свързани с Великденските празници и изтъкне приликите между трите близки балкански народа с общи християнски традиции и ценности.

Манифестацията  съдържа мероприятия с културен, едукативен,  спортен и  забавен характер и е предвидена,  в рамките на разширяване на дейностите, в годишната програма на работа на Центъра за култура „Босилеград”.

Тъй като в Босилеград в продължение на десетилетия се провежда Международен детски Великденски фестивал,  който предимно е със състезателно-забавен характер т.е. централното мероприятие е състезание по чупене на великденски яйца, с нашите дейности настояваме да запълним одсъствието на мероприятия, които да се целят към опазването на традициите и обичаите и популяризиране на християнските ценности в младото поколение. Двете мероприятия по-никакъв начин не си пречат, напротив, взаимно се допълват и обогатяват.

Това го истъкваме, понеже по някои медии беше намекнато, че нашата манифестация дублира  споменатия Международен детски Великденски фестивал и като такава е ненужна т.е. представява „ненужно харчене на пари”.

Тук също искаме да припомним, че Центъра за култура е институция задължена по закони и општински акти за развитие и съхраняване на културното наследство,  а традициите и обичаите свързани с Великденските празници представляват важна част от това наследство. Ясно е, че никой няма право да  полага исключителни права над отбелязването на дати свързани с народните  вярвания, традиции и обичаи и всички институции и организации могат да го правят според своите програми, възгледи и възможности.

Директор

Воислав Божилов