ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТА

„Формиране на дигитален център и дигитализация на материалите на асоцираните ведомства “ ФАЗА 2

Община Босилеград разполага с богата съкровищница от непреработено материално и нематериално културно наследство, над което компетентност имат преди всичко Ведомство Културен център „Босилеград”, Народна библиотека „Христо Ботев”, Ведомство за издателство „Ново братство” и основните и средните училища. Културното наследство непрекъснато се увеличава поради естествено обусловената продължителност, но и поради нестабилната среда по отношение на развитието на новите технологии и промените в стила и начина на живот. Следователно грижата за опазването на културното наследство през 21 век е не само декларативно задължение на компетентните институции, но е и моралната роля на цялото общество.

Водено от тази визия и с подкрепата на асоциирани ведомства, Ведомство Културен център „Босилеград“ през април тази година продължи проекта от 2018  „Формиране на дигитален център и дигитализация на материалите на асоцираните ведомства“ с ВТОРА ФАЗА, която беше одобрена за финансиране от страна на Община Босилеград, която по време на реализацията на първа фаза осъзна важността и значението на процеса на дигитализацията в опазването на културното наследство на нашия регион. Въпреки че цялата информация за финансирането, продължителността на проекта, проектните дейности и други подобни бяха представени на първата пресконференция през април тази година, ще припомним някои цифри и изречения.

Общият бюджет на проекта е 2 189 370,00 динара. Проектът се финансира от Община Босилеград с участието на Ведомство Културен център със собствени средства.

Времето за реализация на проекта е от 1 април до 31 декември 2019 г.

С наближаването на края на проекта е време да представим резултатите от същия, какво сме постигнали и направили за този период. Ще представим резултатите според планираните дейности по проект.

След като проектът беше адекватно представен на широката общественост чрез организиране на пресконференция, за да се види значението на проекта за опазването на културното наследство на община Босилеград, продължи изборът на материали за дигитализация. В първата фаза започва дигитализацията на вестник „Братство“ и са завършени първите броеве до номер 478/479 от 1970 г., т.е. първите 11 години от издаването, с изключение на номерата от 1966 г. Във втората фаза продължихме с дигитализацията на вестник „Братство“ от номер 480 от 1971 г. до последния номер 2335/36 от 2012 г.

Преди процеса на дигитализация беше извършено каталогизиране на броевете и се създаде каталог, за да се улесни създаването на метаданни в по-късния процес на дигитализация.

След избора на материала започна се със сканиране на материала. Материалът беше сканиран с висока разделителна способност, за да се създадат главни копия за дългосрочно съхранение. От тях са създадени други оперативни копия с цел обработка, създаване на метаданни и осигуряване на по-лесен достъп до цифрови материали.

Сканираните документи заедно с метаданни образуват цифрови обекти. Обработката на цифрови обекти се основава на програмата „Res Carta“ с отворен код. Програмата Res Carta съдържа инструменти за създаване на метаданни в стандарта Dublin Core и протокол OAI-PMH за техния обмен, инструмент за обработка на OCR текст в документ, инструмент за създаване на колекции от цифрови обекти, както и инструменти за преглед, четене и търсене на цифрови колекции, обекти, жив текст в документи и изображения. Програмите Res Carta и Czur включват OCR софтуер за оптично разпознаване на символи. Това означава, че сканираният текст се превръща в жив текст, който може да се търси, копира и отпечатва като такъв. Други използвани софтуери са Czur, jEdit, ResCarta и сървърната платформа Apache Tomcat. Обработените цифрови обекти се съхраняват на отделни носители – в централен компютър и на физически сменяеми носители – външни твърди дискове и DVD дискове.

Целта на дигитализацията на културното наследство е, освен запазването му, да осигури и средства за тяхната видимост и достъпност за по-широка група потребители. Ведомство Културен център „Босилеград“ постигна първата фаза чрез формиране на Дигитален център и чрез дигитализация на броевете на вестник „Братство“ и втората фаза на проекта за дигитализация на културното наследство. Сформирана е платформа, базирана на инструментите Res Сarta, която е в основата за следващите фази на проекта и за изпълнението на други проекти в областта на цифровизацията на културното наследство.

Засега Ведомството предоставя достъп до цифрови документи на своя уебсайт във формат pdf, формат, който съдържа жив текст, който може да се търси. Това, поне отчасти, постига второстепенната цел на процеса на дигитализация – достъпността на културното наследство до широката общественост.

За резултатите от проекта във вестник „Братство“

КОЛЕКЦИИ НА ВЕСТНИК „БРАТСТВО“

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *