Община Босилеград, през Центъра за култура „Босилеград”, Основното училище „Георги Димитров” и Спортния съюз „Босилеград”  организира манифестация „Великден на тримеждието 2018” .  Това събитие има международен характер и се цели да съхрани традициите и обичаите свързани с Великденските празници и изтъкне приликите между трите близки балкански народа с общи християнски традиции и ценности.

Манифестацията  съдържа мероприятия с културен, едукативен,  спортен и  забавен характер и е предвидена,  в рамките на разширяване на дейностите, в годишната програма на работа на Центъра за култура „Босилеград”.

Тъй като в Босилеград в продължение на десетилетия се провежда Международен детски Великденски фестивал,  който предимно е със състезателно-забавен характер т.е. централното мероприятие е състезание по чупене на великденски яйца, с нашите дейности настояваме да запълним одсъствието на мероприятия, които да се целят към опазването на традициите и обичаите и популяризиране на християнските ценности в младото поколение. Двете мероприятия по-никакъв начин не си пречат, напротив, взаимно се допълват и обогатяват.

Това го истъкваме, понеже по някои медии беше намекнато, че нашата манифестация дублира  споменатия Международен детски Великденски фестивал и като такава е ненужна т.е. представява „ненужно харчене на пари”.

Тук също искаме да припомним, че Центъра за култура е институция задължена по закони и општински акти за развитие и съхраняване на културното наследство,  а традициите и обичаите свързани с Великденските празници представляват важна част от това наследство. Ясно е, че никой няма право да  полага исключителни права над отбелязването на дати свързани с народните  вярвания, традиции и обичаи и всички институции и организации могат да го правят според своите програми, възгледи и възможности.

Директор

Воислав Божилов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *