По повод Деня на детето от 20 май до 1 юни Културния център испълнява проект под название „Бъди пръв в закрила на детето”. Проектът се стреми да даде тласък на процеса за възприемане на цялостен семейно-ориентиран подход и стандарти за насърчаването и проследяването на напредъка в реализацията на правата на детето.

Целта на обучението по проекта е да се във всяко семейство създаде един по-добър стил на общуване, което доста би подпомогнало отношенията между децата и родителите. Това обучение ще  подготви учениците за бъдеще време, когато достигнат зрялост и бъдат готови да  създадат свои семейства,  за  желязна основа да използват – мечтаното семейство от детството.

В рамките на проекта ще бъдат реализирани редица работилници, като и презентации и лекции свръзани с правата на детето

 

Изпълнител на проекта е  Ведомство Център за култура „Босилеград”, а фианнсиер Община Босилеград. Общата стойност на проекта е 82.000 динара. Реализатори на проекта покрай заетите във Ведомството са и Любиша Пенев и Милена Миленова, учители от Основното училище.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.